Svibanj 25, 2024

Javni natječaj za dodjelu sredstava za sport i kulturu u FBiH

Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa, raspisalo je Javni natječaj za raspodjelu dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću. 

Pravo sudjelovanja na ovom javnom natječaju imaju udruge građana i humanitarne organizacije osnovane u skladu sa važećim propisima o udrugama i fondacijama, koje imaju sjedište na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Na ovaj javni natječaj moguće je aplicirati samo sa projektima/programima koji će se realizirati u 2023. godini.

Više o natječaju možete pogledati OVDJE.