Travanj 13, 2024

Građani Bosne i Hercegovine mogli bi ponovno ostati bez putovnica

Postoji realna opasnost da bi građani Bosne i Hercegovine mogli ponovno ostati bez putovnica  jer je nabavka upitna zbog komplikacija u postupku koji je pokrenula Agencija za identifikacijske dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA).

Budući da sporazum o nabavci knjižica za putovnice ističe 12. ožujka IDDEEA je još 28. travnja 2021. godine pokrenula postupak javne nabavke obrazaca knjižica za putovnice, a za koji je natječajna dokumentacija objavljena 29. aprila 2021. godine.

Agencija je, međutim, zaprimila dvije žalbe na  dokumentaciju za natječaj  koje su proslijeđeni Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine zajedno sa izjašnjenima na navode žalbi i kompletnom dokumentacijom vezano za postupak. Tek 19. kolovoza Ured je, u objedinjenom postupku po žalbama, poništio natječaj.

Nakon što je izvršila korekcije dokumentacije na osnovu prethodnog rješenja Ureda za razmatranje žalbi, Agencija je ponovila postupak nabavke obrazaca  knjižica za putovnice objavom novog natječaja, potvrđeno je Feni u IDDEEA-i.

Međutim, ponovo je pristigla žalba te je Agencija je 16. studenoga 2021. godine uputila Uredu za razmatranje žalbi molbu za dostavu odluke po žalbi, a 10. prosinca Ured je žalbu ocijenio neosnovanom.

IDDEEA je potom nastavila postupak javne nabavke obrazaca knjižica, da bi 21. prosinca pristigla nova žalba na dokumentaciju za natječaj.

Imajući u vidu da su žalbeni navodi isti/slični onima iz prethodne žalbe koju je Ured za razmatranje žalbi odbila kao neosnovanu i cijeneći da će Ured postupiti po žalbi identično kao u prethodnom slučaju jer su žalbeni navodi isti, a i da je do kraja predviđenog roka za dostavu ponuda tada ostalo još samo šest dana, Agencija je očekivala da će u što kraćem roku dobiti odgovor, ali on je stigao tek 2. veljače da je žalba odbijena kao neosnovana.

Iz Agencije naglašavaju da je objavljena dokumentacija u potpunosti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH i svim drugim propisima koji reguliraju oblast putnih isprava.

- Agencija je nastavila postupak nabavke, da bi 8. veljače Komisija za provođenje postupka javne nabavke otvorila ponude. Međutim, 11. veljače Agencija je ponovo zaprimila žalbu na  dokumentaciju, da bi 14. veljače zaprimila i žalbu na zapisnik sa otvaranja ponuda - rečeno je u IDDEEA-i.

Agencija je u uzela u obzir složenost postupka nabavke, pa i činjenicu da se zbog izjavljenih žalbi, a u konkretnom slučaju ih je bilo šet (od jedne firme više puta) nastavak postupka nabavke odgađa se do donošenja odluke, te je gotovo godinu dana prije isteka zaključenog okvirnog sporazuma o nabavci knjižica za pasoš pokrenula cijelu proceduru nove nabavke.

- Ured za razmatranje žalbi je po svakoj žalbi odlučivao u prosjeku gotovo dva mjeseca, bez obzira na brojne molbe Agencije da se po njima hitno postupi i apeliranja Agencije na brojne posljedice koje mogu nastati ukoliko se postupak blagovremeno ne okonča - kažu u ovoj agenciji.

Kako navode iz IDDEEA-e na prvom mjestu su im interesi građana te su poduzeli sve zakonom propisane radnje iz svoje nadležnosti i najavljuju da će i dalje nastojati učiniti sve napore kako bi se omogućilo građanima Bosne i Hercegovine uživanja prava na putne isprave.

Kako su mediji ranije pisali IDDEEA za ovu godinu traži 255.000 knjižica, dok joj je za 2023. godinu potrebno 345.000 knjižica. Godinu kasnije taj broj povećava se na 465.000, a za 2025. zahtjeva se isporuka 535.000 knjižica.

Građani BiH već su imali jednom problem s knjižicama za putovnice 2017. godine kada je IDDEEA upravo zbog konstantnih žalbenih postupaka potrošila cijelu godinu na nabavu knjižica.

Stolac.co - Video galerija