Travanj 14, 2024

FERK: Dozvola za solarnu elektranu iz Stoca, usvojen Plan razvitka distribucijske mreže EP HZ HB

Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine donijela je na redovitoj sjednici u ponedjeljak Odluku o davanju suglasnosti Javnom poduzeću "Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne" dioničko društvo Mostar na krivulje opterećenja. Istom poduzeću FERK je odobrio i Plan razvitka i izgradnje distribucijske mreže za 2022. godinu.

Doneseno je i rješenje po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva Proizvodnja električne energije "MFS TRADE" d.o.o. Doboj Istok, te rješenje po prijedlogu dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva Proizvodnja električne energije ČALUK-F, vl. Čaluk Fuad iz Kaknja, za solarnu fotonaponsku elektranu "ČALUK-F".

Iz naftnog gospodarstva doneseno je rješenje po prijedlogu dozvole za rad (licencije) za trgovinu na veliko naftnim derivatima osim LPG-om podnositelja zahtjeva "EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE" d.o.o. Sarajevo i dva rješenja po prijedlogu dozvola za rad (licencije) za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva: "LIQUIVEX" d.o.o. Usora i "PAPIĆ" d.o.o. Tomislavgrad.

Također, usvojena su i dva rješenja po prijedlogu dozvola za rad (licencije) za transport naftnih derivata cestovnim prometom podnositelja zahtjeva: "EL TARIK OIL BENZINSKE STANICE" d.o.o. Sarajevo i "PROMING" d.o.o. Bugojno.

Usvojena su i tri nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije podnositelja zahtjeva BIOKOMERC d.o.o. Mostar "ANAREA" d.o.o. Gračanica i "ECO ENERGY" d.o.o. Gračanica, te dva nacrta dozvole za rad za proizvodnju električne energije u mikropostrojenju obnovljivih izvora energije podnositelja zahtjeva FOTONAPONSKA ELEKTRANA "MARKOVIĆ", vlasnika Anđelka Markovića iz Stoca za solarnu fotonaponsku elektranu "MARKOVIĆ 2" i "SOLAR" vlasnika Muhameda Mujkića iz Tešnja za solarnu fotonaponsku elektranu "SOLAR-M.20-1".

Ferk je usvojio i dva nacrta dozvole za opskrbu električnom energijom – dozvola II. reda podnositelja zahtjeva: HSE BH d.o.o. iz Sarajeva i PLAVO SUNCE d.o.o. iz Čitluka.

Također usvojen je i Nacrt dozvole za rad za trgovanje LPG-om podnositelja zahtjeva "TURBO-PROM" d.o.o. Novi Travnik.

Stolac.co - Video galerija