Ožujak 03, 2024

FBiH ima robnih rezervi za svega 10 dana

Stanovništvo Federacije Bosne i Hercegovine od robnih rezervi moglo bi preživjeti svega desetak dana. Jedino je količina pšenice pohranjene u skladištima Federalne direkcije robnih rezervi nešto veća. Zalihe ove žitarice bile bi dovoljne za nekih pedesetak dana, alarmantan je podatak Federalne direkcije robnih rezervi, piše Večernji list BiH.

Kako stoji u odgovoru na zastupničko pitanje zastupnice u Domu naroda Parlamenta FBiH Alise Hajdarević, prema pregledu od 31. siječnja 2022., vrijednost robnih zaliha u Federalnoj direkciji robnih rezervi je 30 milijuna konvertibilnih maraka.

Količine roba koje bi trebali imati na zalihama nisu u skladu sa standardima Europske unije za 60 do 90 dana potrošnje u Federaciji BiH godišnje. Jedino imamo pšenice za 50-ak dana, a sve drugo je za ispod 10 dana potrošnje u Federaciji BiH. Najlošije stanje je s naftnim prerađevinama - naveli su tom prilikom iz Federalne direkcije robnih rezervi. Upozoravaju kako je FDRR prema DOB-u za tri godine predviđen u iznosu od 2 milijuna konvertibilnih maraka godišnje za nabavu roba. 

To je malo godišnje izdvajanje iz proračuna ako želimo u sljedećih 10-ak godina dosegnuti određene standarde - naglasili su iz Federalne direkcije robnih rezervi. Ističu kako nisu samo nabave trošak za FDRR nego su to i potrebna sredstva za skladištenje i zanavljanje robnih zaliha, odnosno njihovo očuvanje u optimalnim rokovima valjanosti, što godišnje iznosi 1,4 milijuna KM. - U svemu treba naći dobar omjer da roba “ne bi pojela samu sebe”, a kako bi funkcija robnih rezervi bila sačuvana - objasnili su iz Federalne direkcije robnih rezervi. Kada je riječ o samoj nabavi proizvoda za robne rezerve, naglasili su kako ih dosta uvoze iz drugih zemalja. - Robe za robne zalihe nabavljaju se prema raspisanim natječajima. Nastojimo da sve robe koje se mogu naći kod domaćih proizvođača ili prerađivača budu zastupljene u robnim zalihama. Budući da je BiH ovisna o uvozu roba jer nema dovoljnu domaću proizvodnju za potrebe stanovništva, potrebno je određene robe, kao što je pšenica ili brašno, uljarice..., uvoziti - naglasili su iz Direkcije. Ovi su podaci porazni jer zbog poremećaja na svjetskom tržištu cijene svih proizvoda svakodnevno rastu, mjesečna košarica četveročlane obitelji mjesečno je skuplja i do 100 KM te se sve veći broj stanovnika ove zemlje nalazi u gotovo bezizlaznoj situaciji.

Naime, u situacijama poput ove, kada raste inflacija, jedina mjera koja ostaje državi ili entitetima na raspolaganju su robne rezerve i inspekcija kroz kontrolu marži. Robne rezerve služe kako bi se povećala ponuda i smanjila finalna cijena na tržištu i one su zbog toga i kreirane kako bi neutralizirale ove negativne učinke - objašnjava ekonomska analitičarka Hatidža Jahić. Stanje robnih rezervi u Federaciji BiH upućuje na to da se trenutačno stanovnici ovog bh. entiteta teško mogu osloniti na ovu interventnu mjeru. Inače, prema Zakonu o federalnim robnim rezervama, robne rezerve bi trebale sadržavati osnovne poljoprivredne proizvode (uključivo i rezerve mesa u živoj stoci) i industrijsko-prehrambene proizvode nužne za prehranu stanovništva, kao i određene industrijsko-neprehrambene proizvode (sirovine, reprodukcijski materijal, naftne prerađevine, humane i veterinarske lijekove, sanitarni materijal i medicinsko-veterinarska sredstva) potrebna za proizvodnju i promet roba od posebnog značaja za obranu zemlje. Rezerve uključuju i novčana sredstva u domaćoj i stranoj valuti.

 

Stolac.co - Video galerija