Ožujak 03, 2024

Epidemiološka situacija u FBiH - Nove mjere bez CTP pravila

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, prihvatila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji u FBiH sa stanjem na dan 7.3.2022. godine, s predloženim naredbama i preporukama.

Naredbe i preporuke na snagu stupaju 10.3.2022. godine, a novina je da je njihovo važenje produženo na 30 dana.

Također, novina je i da nove mjere ne uključuju CTP pravilo (cijepljen/a, testiran/a, prebolio/ljela), pa su i ostale naredbe u skladu sa ovom novinom.

Vladama županija, odnosno kriznim stožerima  županijskih  ministarstava zdravstva naređeno je da kontinuirano prate epidemiološku situaciju na području županija te, u slučaju pogoršanja pravovremeno djeluju i donose mjere u odnosu na epidemiološku situaciju i o tome redovno izvještavaju Krizni stožer FMZ.

Ovaj štab je zadužen da kontinuirano prati epidemiološku situaciju COVID-19 na području FBiH i da, u slučaju pogoršanja, odmah preporuči Vladi FBiH nove mjere u odnosu na epidemiološku situaciju.

Krizni stožer zadužen je da današnje zaključke s prilozima dostavi prema kriznim stožerima  županijskih ministarstava zdravstva, županijskim ministarstvima zdravstva i zdravstvenim ustanovama, kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i županijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će obavijestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje su danas donesene s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika od širenja virusa.

U informaciji je navedeno da je u devetoj ovogodišnjem tjednu zabilježen srednje visok nivo prenosa virusa, kao i pad svih indikatora, a najveći pad bilježe broj novih potvrđenih slučajeva COVID-19 i sedmodnevne incidencije.

Na nivou Federacije BiH sedmodnevna incidencija iznosi 41,8 slučajeva na 100.000 stanovnika. U posljednjih sedam dana, više incidencije od prosječne u FBiH imaju Sarajevska (75,15) i Hercegovačko-neretvanska županija (54,39), priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Stolac.co - Video galerija