Svibanj 26, 2024

Elektroprijenos BiH: Odobrena izgradnja dalekovoda Mostar 2-Stolac

Na 14. redovnoj sjednici Skupštine dioničara kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka koja je održana u Doboju odobrena je Odluka Upravnog odbora o usvajanju Financijskog plana Kompanije za period od 2022. do 2024.

Također, Skupština je dala suglasnost za ulaganja u objekte od više od 1.000.000 eura.

Tom odlukom odobrena je rekonstrukcija transformatorskih stanica TS 110/x kV Prijedor 3, Banja Luka 3, Kozarska Dubica, Laktaši 1, Jajce 1, Široki Brijeg, Trebinje 1, Jablanica, Sarajevo 1, Sarajevo 14, Novi Travnik, Zenica 3, Goražde 1, Gračanica, Lukavac, Brčako 2. Odobrena je i rekonstrukcija transformatorskih stanica TS 400/x kV Mostar 4 i Ugljevik, raskolopnog postrojenja RP 220 kV Mostar 3 kao i TS 220/x kV Gradačac.

Dioničari su odobrili izgradnju novih transformatorskih stanica sa priključnim dalekovodima TS 110/x kV Banja Luka 9, Banja Luka 10, Željuša, Sarajevo 12, Ilijaš, Jelah, Živinice. Odobrena su sredstva za rekonstrukciju dalekovoda DV 110 kV Grude- Imotski, DV 2x 110 kV HE Jablanica-Mostar 1/Mostar2, DV 110 kV Bileća-Trebinje 1, DV Donji Vakuf- Jajce 2, DV Mostar 1-Mostar 9, DV Čapljina- Mostar 9, DV Mostar 2- Stolac, DV Kakanj-Tuzla.

Odlukom je odobrena i izgradnja novih dalekovoda DV 110 kV Mostar 4 – Mostar 9, DV 110 kV Srebrenica- Ljubovija, DV 110 kV Knežica-Kostajnica- Novi Grad, DV 110 kV Jajce 1 - Šipovo, antikorozivna zaštita stubova, obnavljanje SCADA sistema u centrima za upravljanje, ugradnja prigušnica, te izgradnja poslovnog objekta u kome će biti smješteno sjedište Operativnog područja Mostar, rekonstrukcija poslovnog objekta OP Banja Luka i OP Tuzla.

U narednom periodu u obnavljanje telekomunikacijske opreme trebalo da bude investirano oko 40 milijuna KM.

Dioničari su konstatirali da kompanija Elektroprijenos BiH imati važnu ulogu u elektroenergetskom sistemu Bosne i Hercegovine.

Skupštini su prisustvovali predstavnici dioničara - premijer Federacije BiH Fadil Novalić, premijer Republike Srpske Radovan Višković, te članovi Uprave kompanije „Elektroprenos-Elektroprijenos BiH“ a.d. Banja Luka kao i članovi Upravnog odbora.