Lipanj 23, 2024

Dr Ratko Perić - "Istinom u ljubavi"

Tijekom ove godine (2022.) Crkva na kamenu tiskala je i objavila knjigu "Istinom u ljubavi" na 280 stranica autora dr. sc. Ratka Perića. Nakon pomnjivog iščitavanja ove zaista izvrsne knjige osjetio sam potrebu javno zahvaliti autoru na korisnom sadržaju, a cijenjenom čitateljstvu zdušno preporučiti ovo štivo, uvjeren da će doživjeti radost u čitanju i obogatiti svoju spoznaju obiljem korisnih činjenica, misli, ideja.

Autor je iz svake od trideset i pet knjiga uspješno izlučio, iscijedio esencijalno, bitno te kreativno i zanimljivo, na perićevski način, stvorio koherentno djelo i čitateljima pružio pravu duhovnu poslasticu.

Istinom u ljubavi

Zašto je stavio naslov "Istinom u ljubavi", autor objašnjava na početku knjige u pozdravnoj i zahvalnoj riječi: "Istina je bitna, i ona je kriterij i našega razgovora i orijentir našega života. Ali sama istina nekada silno ubada, peče, pa čak i ruši, a ne oslobađa. Kada? Ako nije priopćena s ljubavlju, s poštovanjem, s nakanom da se situacija popravi i smiri". Dr. Perić zaista na dosljedan način provodi načelo istine i ljubavi. U svakom tekstu svjedoči poštovanje ljudske osobe, njezino dostojanstvo. Drži se starog temeljnog načela, misli vodilje: "Amicus Plato, sed magis amica veritas". Životno uporište, oslonac i izvor snage nalazi, prije svega, u Pastoralnoj konstituciji Drugog vatikanskog koncila Gaudium et spes – Radost i nada. Nema ustupaka, nagodbi, kompromisa kada je riječ o tomu tko je Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak. Dr. Perić često podsjeća što je naš – hrvatski - pouzdan kompas, što nas je održalo kroz stoljeća. Ovo jesu prikazi knjiga, kako se popularno kaže, ali u ovom slučaju svaki je prikaz, zapravo, osvrt, dotjeran, stiliziran esej, originalna poticajna kreacija što svjedoči o svestranoj obaviještenosti autora, njegovoj eruditskoj izobrazbi, širokoj kulturi. Dakle, ovi tekstovi nadilaze uobičajeno predstavljanje knjiga, jer je autor visoko podigao ljestvicu, kriterije za ovakvu vrstu recenzija, osvrta, eseja, uradaka.

U predgovoru Perićeve knjige "Kroz mnoge nam je nevolje" prof. dr. Božo Goluža piše: "Knjige ovog autora razlikuju se od brojnih knjiga slične tematike koje se mogu naći na hrvatskome govornom području. Biskup je u svom nastupu i izričaju direktan i dokumentiran, logičan i precizan, odvažan i dosljedan." I za ovu knjigu mogu se primijeniti prosudbe prof. Goluže. Knjiga koju se ovdje predstavlja neće govoriti o biskupovu pastoralnom radu, nego o autoru, dr. Periću, članu akademske zajednice, te profesoru, vrhunskom intelektualcu, eruditu, znanstveniku zavidnog opusa. Dr. Perić je, naime, mnogo vremena proveo u nastavnom radu, u izobrazbi i odgoju studenata, a svojim knjigama i živom riječju, volens – nolens, ostvaruje snažan utjecaj, slušatelje i čitatelje ne ostavlja ni ravnodušnima ni nezainteresiranima.

U okviru studentske tribine u Mostaru održao je podosta predavanja studentima i ostaloj mladeži. Njegove odmjerene, utemeljene i širokom puku jasne, usmene i pismene, riječi dopiru, dodiruju dušu, srce i um. Perićevo retorsko umijeće nadaleko je poznato, rado se slušaju i komentiraju njegova predavanja. Dobro poznaje i studentsku populaciju, a jednu je svoju knjigu posvetio upravo mladeži. Njegove knjige, uspješnice "Dekalog" i "Naravni porivi i nadnaravni darovi", su za sve uzraste, kamo sreće da ih posjeduje i svaka obitelj. Druga ovdje navedena knjiga ima i dodatak u kojemu je Bonton – pravila uljudnosti. Opisane su 24 situacije iz svakodnevnog života. Nužno ih je poznavati, odnosno kulturno se vladati. Zauzima se za istinsku duhovnu i etičku obnovu. Ovim je originalnim knjigama pokazao da se i o tzv. osjetljivim pitanjima, tabu-temama, ali i o temama koje se tendenciozno nameću može i treba govoriti jasno, otvoreno. To može dr. Perić jer se ne služi ideološkim frazama, nije mu ni na kraj pameti podilaziti tzv. novim trendovima, zapravo, pseudo i kvaziteorijama, zloporabi znanosti, njezinoj instrumentalizaciji i manipulaciji. U rečenim knjigama su sadržaji za tzv. građansko obrazovanje. Dr. Perić se vodi dobrom namjerom, a kriteriji su humanost, etičnost, znanstvena i naravna istina. Studenti postavljaju pitanja na listićima anonimno, a on odgovara. Odgovori nisu ni nagovaranje ni duhovno prepariranje, nego razgovor argumentima, primjerima iz života.

Na predstavljanjima knjiga i drugim kulturnim manifestacijama Perić neposredno razgovara s ljudima. Ne zatvara se u kulu bjelokosnu, ne bježi od svakodnevnih problema puka, ne komunicira online niti se vidi samo izdaleka. Za dr. Perića mnogi će reći da je erist, polemičar. Ne poriče mu se to umijeće, jer ako je izazvan, ne odbija raspravu, ne uzmiče. Čitajući, međutim, ovu njegovu knjigu "Istinom u ljubavi", uvjerit ćemo se da je zapravo više disputant. Nekada je, naime, disputacija – znanstvena ili stručna rasprava o postavljenim, utvrđenim tezama – bila jedan od važnih oblika nastavnog rada sa studentima, prije svega. Jedna je od metoda razgovora, akteri se bore riječima, utemeljenim razlozima i činjenicama.

Dr. Perić potiče ovaj vid misaone aktivnosti. U predstavljanju knjiga koristi nerijetko kritičke konstrukcije pro et contra, pa i Sokratov istraživačko-poučavalački postupak. Na taj način razvija se kritičko mišljenje, prosuđivanje i ocjenjivanje određenog djela i autora. Perićevo načelo je pri tomu uvijek: ne argumentum ad hominem, nego pomoću stvarnih argumenata, dokaza i obrazloženja. Glasoviti B. Pascal je rekao da istinu ne spoznajemo samo umom, nego i srcem. Ne osporavajući ovu misao, rekao bih da dr. Perić do istine dolazi zakonima gnoseologije, pa i prosijavanjem kroz tri sita, kako je učio, sugerirao Sokrat. Predstavljajući mnoge knjige, uvijek je na strani znanstvene istine, pravde, razumnih i jasnih razloga. Načelo je: audiatur et altera pars – neka se čuje i druga strana, drukčije mišljenje do kojega se dolazi disputacijom, dijalogiziranjem, a ne ponašanjem von oben – odozgo, nametanjem, ucjenama, prijetnjama. Sama činjenica da se, uz svoje brojne obveze, prihvaćao predstavljati knjige, pisati osvrte, govori da poštuje autore, da pridaje važnost problemima koje knjige tematiziraju, elaboriraju. Dakle, pristup je optima fide. Svaku od predstavljenih knjiga dodatno osvjetljava, izdvaja bitnost. Pomoću majeutike otkriva i ono što je autoru eventualno promaklo ili je nedovoljno osvijetljeno.

Misaonim i cjelovitim uvidom u djela te kritičkim razmatranjem predstavljenim knjigama daje dodatnu relevantnost. Prikazi su, dakle, vrsni eseji obogaćeni, ojačani prikladnim ekskursima, parabolama, prispodobama iz "Knjige nad knjigama", najčitanije i najviše prevođene knjige, "knjige koja je ušla u temelje naše europske, zapadnjačke civilizacije". 558 imena u knjizi U knjizi "Istinom u ljubavi" je širok spektar tema, a ispisuju ih priznati i poznati autori različitih provenijencija. U kazalu je čak 558 imena koja dr. Perić spominje u knjizi. Na sintetiziran način predstavljeni su plodovi 35 autora i autorica. U knjizi se govori o knjigama: F. Franića, V. Puljića, B. Ratzingera, V. Koromana, A. Zelenike, V. Starešina, P. Knezovića – Š. Demo, župnika M. Džalte – Ž. Marića, Ž. Puljića, An. Mutnjakovića, č. s. N. Palac, P. Marijanovića, Ž. Raguža, Z. Tomca, G. Mikulića, I. Lučića, M. Marića, A. Kvesića, M. Palamete, F. Ljubića, B. Goluže, A. Kovačevića, M. O'Briena, Leksikonu odgojno-obrazovnih znanosti, izvješću Komisije Vlade Republike Slovenije za rješavanje pitanja skrivenih grobišta 2005. - 2008., A. Šarca, Katolička crkva u fočanskom i čajničkom kraju, A. Šarac – A. Luburić – Katolička crkva u Nevesinju i gornjoj Hercegovini, S. Lasić i P. Radelja, Apostolsko pismo "Ex Hoc Augusta" od srpnja 1881., pape Leona XIII., 1878. - 1903., A. Đerek – Z. Matuško – I. Puljić, župa Gradac, J. Lenkić, J. Grohe – G. Wurst – Z. Strike – Z. Fischer, M. Logera (župa Šuica). Očito je pravo bogatstvo. Plejada vrsnih autora: papa, kardinala, biskupa, župnika, akademika, profesora, književnika, novinara. Opulencija tema, problema. Knjiga za čitanje, obogaćivanje, spoznavanje, razmišljanje, puna lucidnih prosudbi, ideja, misli, teza, antiteza, sinteza. Može poslužiti i kao metodološka paradigma, matrica kako pisati osvrte, prikaze, predstavljati knjige. Autor ni jednom riječju ni aluzijom ne pokušava uniziti bilo koje djelo, uvrijediti bilo kojega autora. Svaku knjigu promatra sa svih strana, osvjetljava je, analizira, upozorava na najbolje što nudi. Naravno, sve je koncipirano na kritičkom propitivanju i valorizaciji. Zasigurno bi svaki od autora, bez obzira na sve objekcije i prosudbe, vrlo rado uvrstio osvrt dr. Perića u drugo izdanje svoje knjige. Kritičke ocjene mogu autorima samo koristiti jer bez kritike nema ni znanstvenog ni stručno-intelektualnog rasta, razvoja, sazrijevanja. Raduje činjenica da su u knjigu uvršteni osvrti na knjige sada već preminulih zaslužnika znanosti i naroda: Željka Raguža, Pere Marijanovića, Ante Kovačevića, Frane Franića, Anđelka Zelenike, Zdravka Tomca. Eseji, osvrti su, može se reći, istinski znanstveno-stručni traktati kojima dr. Perić dotiče gotovo sva bitna pitanja hrvatskoga naroda u BiH, iz njegove prošlosti i sadašnjosti, kroz optiku i vizuru knjiga koje predstavlja. Svoje misli iznosi slobodno, utemeljenom i potkovanom argumentacijom. Osobito je osjetljiv na sva pitanja koja se tiču identiteta i prava hrvatskoga naroda. Ne ostavlja nedorečene misli, prosudbe, a najmanje dvosmislene, maglovite. Na svijet smo došli biti slobodni, govoriti istinu, imati vlastita uvjerenja, a ne živjeti stalno bojažljivo, u strahu, klanjati se ovovremenim moćnicima, prolaznicima. Dr. Perić je dao jasno svoje mišljenje o haaškom sudištu, razobličio davno Dayton i njegove prekrajatelje. Još 1994. na znanstvenom skupu u Neumu anticipirao je vrijeme koje dolazi likovima male Kate, Fate i Joke. Sve se obistinilo. Njegova intelektualna snaga, razložno i argumentirano razobličavanje nepravdi, neistina, smetnja je i frustracija onima kojima je moć u funkciji, u sili, nametanju vlastite volje, u ucjenjivanju. Dr. Perić je izgradio osoben i osebujan stil, perićevski, prepoznatljiv. Tekstovi su mu razgovijetni, jasni, jezgroviti, pristupačni, razumljivi. Na kraju, poslužit ću se riječima kojima je dr. Perić završio osvrt na jednu knjigu: "Autoru hvala, čitatelju bilo na duševno zdravlje".