Prosinac 08, 2023

Donesen plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog sliva od 2022. do 2027.

Na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Mostaru donijela Odluku o usvajanju Plana upravljanja vodama za vodno područje Jadrana. More u FBiH za period od 2022. do 2027. godine.

Usvojeni plan Vlada FBiH dostavlja Vijeću ministara BiH na davanje suglasnosti u skladu s procedurom propisanom odgovarajućim zakonom Bosne i Hercegovine.

Federalno ministarstvo obavještava Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske o donošenju Plana upravljanja vodama, a Agenciju za vodno područje Jadransko more Mostar (AVP Jadransko more) obavještava nadležna tijela, ustanove, poduzeća, pravne osobe i druga tijela uključena u postupak javnog savjetovanja.

Ustanove i pravne osobe nositelji Plana za izvršenje Programa mjera iz članka 26. Zakona o vodama dužne su sve podatke i obavijesti potrebne za izradu dvogodišnjih izvješća o provedbi Programa mjera dostavljati na zahtjev AVP-a. Federalno ministarstvo o realizaciji tog programa izvještava Vladu FBiH, a Vlada svake dvije godine izvještava Parlament FBiH.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i AVP Jadransko more zaduženi su za objavu Plana upravljanja vodama na svojim web stranicama.

Kako stoji u obrazloženju, opći ciljevi upravljanja vodama su postizanje dobrog ekološkog potencijala stanja površinskih i podzemnih voda, odnosno voda i s njima povezanih ekosustava.

Također, cilj je smanjiti štete uzrokovane djelovanjem voda, kao i osigurati potrebne količine vode odgovarajuće kakvoće za različite namjene, te poticati održivo korištenje voda, vodeći računa o dugoročnoj zaštiti dostupnih izvora i njihovu kvalitetu.

Planovi upravljanja vodama u Programu mjera objedinjuju obveze za ispunjavanje ciljeva Okvirne direktive o vodama Europske unije i propisima Federacije Bosne i Hercegovine iz oblasti upravljanja vodama, što uključuje i ispunjavanje nekoliko pratećih direktiva Europske unije.

Također je istaknuto da su, sukladno odredbama Zakona o vodama, u postupku izrade ovog plana provedene javne konzultacije, priopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Stolac.co - Video galerija