Travanj 16, 2024

Christian Schmidt nametnuo izmjene Izbornog zakona

Ured visokog predstavnika (OHR) objavio je sadržaj nametnutih mjera visokog predstavnika Christiana Schmidta koje imaju za cilj poboljšanje funkcionalnosti Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i osiguranje blagovremene implementacije rezultata izbora iz listopada 2022. godine.

Ovim mjerama uspostavlja se ambijent za dalju izbornu i ustavnu reformu, uključujući i ispunjavanje obaveza koje je Bosna i Hercegovina preuzela na putu integracije u EU i rješavanje konkretnih problema s kojima se ova zemlja suočava. Ove mjere također jačaju ustavne zaštitne mehanizme za konstitutivne narode koje su osigurali Daytonski mirovni sporazum i Ustav, uz istovremeno sprečavanje zloupotrebe ili paralize sustava.

Paket sadrži amandmane na Izborni zakon i Ustav Federacije BiH i isključivo se odnosi na postizborno konstituiranje indirektno izabranih tijela.

Mjere:

Unaprijediti odlučivanje u zakonodavnim tijelima tako što će oba doma Parlamenta Federacije biti obavezna da razmatraju akte drugog doma u određenom vremenskom roku.

Unaprijediti imenovanje sudaca u Ustavni sud Federacije BIH tako što će se institucije i pojedinačni dužnosnici obavezati da će ispuniti svoj dio procesa imenovanja u određenom vremenskom roku ili će predati tu odgovornost organu koji je sljedeći u procesu imenovanja.

Pomoći da se spriječi zloupotreba vitalnog nacionalnog interesa specificiranjem djelokruga pitanja koja mogu biti predmet pozivanja na vitalni nacionalni interes, čime će se eliminirati neograničena i neodređena kategorija interesa, te osiguranjem da svako pozivanje na vitalni nacionalni interes bude predmet razmatranja od strane Vijeća za vitalni nacionalni interes.

Osigurati odlučivanje u slučajevima pokretanja pitanja zaštite vitalnog nacionalnog interesa tako što će se pojednostaviti izbor članova Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa davanjem ovlasti Ustavnom sudu da članove Vijeća bira iz reda sudaca tog suda.

Implementirati odluku Ustavnog suda Federacije BiH u predmetu Ljubić unapređenjem proporcionalnosti predstavljanja  konstitutivnih naroda iz svake županije u Domu naroda Federacije BiH. Ovom mjerom se povećava broj mjesta u klubovima svih konstitutivnih naroda sa 17 na 23. Ovakvom raspodjelom se ispravlja najizraženija prezastupljenost svakog od tri konstitutivna naroda u županijama u kojima živi mali broj pripadnika svakog od tri naroda. Svaki konstitutivni narod u svakoj županiji bi zadržao mogućnost da ima barem jednog predstavnika u Domu naroda. Ovom mjerom se povećava i broj mjesta u klubu Ostalih sa 7 na 11. Ovo je prvi put da i Ostali iz svih župuanija mogu biti predstavljeni u Domu naroda Federacije BiH. Izborni zakon će biti izmijenjen po ovom pitanju i po pitanju primjene zadnjeg popisa stanovništva kako bi se uskladio sa Ustavom Federacije BiH.

Osigurati blagovremen izbor izaslanika za Dom naroda u županijskim skupštinama davanjem ovlasti SIP-u da izvrši preraspodjelu mandata iz onih županija u kojima županijske skupštine ne ispune svoju obavezu u zadatom vremenskom roku.

Osigurati prijedloge za imenovanje predsjednika i potpredsjednike Federacije od strane klubova u Domu naroda spuštanjem praga podrške koja je potrebna u klubu, kako bi se isti mogli nominirati u ponovljenim krugovima. Prvobitni prag od jedanaest glasova od 23 člana omogućava da svaki klub nominira maksimalno dva kandidata. U slučaju odsustva podrške jedanaest delegata, u narednim krugovima će se omogućiti nominacija od strane sedam članova ili, nakon toga, od strane četiri člana, čime se osigurava predlaganje kandidata i promovira pluralizam.

Unaprijediti transparentnost i ekspeditivnost u procesu potvrde listi kandidata za predsjednika i potpredsjednike Federacije BiH, utvrđivanjem rokova i metoda glasanja za liste u Zastupničkom domu Federacije BiH, te pojednostavljivanjem potvrđivanja u Domu naroda Federacije BiH.

Pojasniti i zakonodavno utvrditi ograničenja u pogledu zastupljenosti pripadnika konstitutivnih naroda na ključnim izvršnim i zakonodavnim pozicijama u Federaciji, kako bi se potaklo stvaranje koalicija i spriječila prezastupljenost.

Zahtijevati od parlamentarnih organa Federacije BiH da osiguraju učešće građana, uključujući i mlade, u zakonodavnim aktivnostima u Zastupničkom domu i Domu naroda. Jedna od mjera obavezuje ova tijela da utvrde procedure za razmatranje građanskih inicijativa kako bi se razvio odgovorniji i pristupačniji zakonodavni proces.

Ovim odlukama ne donose se amandmani na državni ustav u cilju implementacije sudskih odluka o pravima Ostalih (Sejdić-Finci, Zornić, i druge odluke), jer bi to bilo ultra vires, ili izvan nadležnosti visokog predstavnika. Visoki predstavnik nudi svoju pomoć u vidu podrške za parlamentarne inicijative za donošenje ovih amandmana.

Veleposlanstvo SAD-a: Podržavamo Schmidta, prošlo je vrijeme praznih obećanja

Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt iskoristio je Bonske ovlasti i nametnuo je izmjene Izbornog zakona. Povodom toga, oglasilo se Veleposlanstvo SAD u BiH. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

- Pozdravljamo današnju odluku visokog predstavnika da učvrsti stabilnost i poboljša funkcionalnost Bosne i Hercegovine kroz amandmane na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i Izborni zakon BiH. Ove mjere su bile hitno potrebne.

Odluka Visokog predstavnika rješava probleme koji godinama opterećuju Federaciju Bosne i Hercegovine. Četiri godine nakon izbora 2018. godine, u Federaciji BiH nisu provedeni rezultati izbora, a Ustavni sud Federacije gotovo je paraliziran. Ovim su građani u Federaciji lišeni ustavnih prava, podrivena je vladavina zakona, a etno-nacionalisti širom BiH ohrabreni. Svi ovi problemi predstavljaju prijetnju suverenitetu, teritorijalnom integritetu i multietničkom karakteru BiH.

U proteklim godinama političke stranke imale su više prilika da riješe ostale probleme koji se tiču funkcionalnosti i raspodjele vlasti u Federaciji, uključujući i u kolovozu i rujnu kada ih je visoki predstavnik pozvao da pokušaju postići iskren kompromis. Umjesto toga, mnoge stranke su našle nove načine da napadaju institucionalni integritet zemlje. Bh. građani trebaju i zaslužuju funkcionalnu vlast koja će biti sposobna reagirati na sve veći broj unutarnjih i vanjskih kriznih situacija. Nefunkcionalnost nije samo neodgovorna, ona je opasna.

Kada je vladajuća koalicija u RS poduzela korake s ciljem podrivanja državnih institucija i integriteta BiH, međunarodna zajednica poduzela je korake i kaznila odgovorne lidere. Kada su lideri iz osobnog interesa pokušali uvjetovati financiranje izbora, međunarodna zajednica poduzela je aktivnosti i osigurala Središnjem izbornom povjerenstvu sredstva nužna za održavanje izbora i zaštitu demokratskih prava građana BiH. Međunarodna zajednica ne može dozvoliti da se nefunkcionalnost Federacije nastavi još četiri godine i ne može više vjerovati praznim obećanjima i lažnoj posvećenosti političkih idera da će ovaj put iskreno pregovarati, da će postići smislen kompromis i da će interese građana koje predstavljaju staviti iznad osobnih, uskih etno-nacionalističkih ili financijskih interesa. Prošlo je vrijeme praznih obećanja lidera koji konstantno ne postižu rezultate.

Sve stranke će u ovim amandmanima naći nešto što im se dopada, kao i nešto što im se ne dopada. Neke će biti razočarane jer ova odluka ne mijenja osnovnu strukturu vlasti u BiH. Daytonski mirovni sporazum definira BiH kao jednu zemlju u kojoj postoje dva entiteta, tri konstitutivna naroda, Ostali i građani. Visoki predstavnik ne može mijenjati Ustav iz Daytona; to je odgovornost političkih stranaka u BiH, kao što je naglasio i Europski sud za ljudska prava. Odgovornost visokog predstavnika je da provodi Daytonski mirovni sporazum. To uključuje osiguranje funkcionalnosti bh. institucija i mehanizama raspodjele vlasti u tim institucijama. Ukoliko one ne funkcioniraju, građani ne mogu voditi rasprave i odlučivati o tome da li i kako žele da promijene način na koji se upravlja u zemlji.

Ponovna uspostava funkcionalnosti u Federaciji prvi je korak ka obnovi unutarnje ravnoteže koja je BiH potrebna da rješava pitanja upravljanja, osigura prosperitet, odgovori na šire geopolitičke izazove i osigura svoje mjesto u euroatlantskoj zajednici zemalja.

Sjedinjene Države snažno podržavaju suverenitet, teritorijalni integritet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Ponovna uspostava funkcionalnosti u Federaciji prvi je korak ka obnovi unutarnje ravnoteže koja je BiH potrebna da rješava pitanja upravljanja, osigura prosperitet, odgovori na šire geopolitičke izazove i osigura svoje mjesto u euro-atlantskoj zajednici zemalja. Oni koji nastoje uništiti institucije ove zemlje radi osobnih političkih interesa, bez obzira bili oni iz Federacije ili RS, bit će za to smatrani odgovornim - naveli su iz Veleposlanstva SAD.

Stolac.co - Video galerija