Rujan 23, 2023

Blokirano više od 100.000 računa poslovnih subjekata u BiH

U BiH su na kraju listopada zabilježena 100.463 blokirana računa poslovnih subjekata, što je više za 702 u odnosu na kraj rujna.

Centralna banka objavila je ažurirane podatke o blokiranim računima u BiH, prema kojima bar jedan blokiran račun imaju 54.174 firme, što je više za 110 u odnosu na kraj rujna.

U ovom mjesečnom izvještaju o blokiranim računima u registru transakcijskih računa Banke, koji sadrži 4.040 stranica, kao i ranije navedena su pravne osobe  iz različitih oblasti, među kojima su općine, gospodarska poduzeća, zadruge, sportske i zdravstvene organizacije, udruženja, agencije i subjekti koji se bave uslužnim djelatnostima.

Zaključno s krajem rujna, bio je blokiran 99.761 račun poslovnih subjekata, dok su 54.064 firme imale blokiran bar jedan račun.

U prvom izvještaju Centralne banke, objavljenom početkom studenog 2012. godine, broj blokiranih računa poslovnih subjekata u BiH iznosio je 58.038, dok su 35.694 firme imale bar jedan blokiran bankarski račun.