Veljača 21, 2024

BiH ni 30 godina od rata nije očišćena od mina, rok pomjeren do 2027.

Mine

Gotovo tri desetljeća od kraja rata u BiH više od 1.780 građana naše zemlje stradalo je od eksplozija mina. BiH ima više od 900 kvadratnih kilometara sumnjive ili površine pod minama. Bosna i Hercegovina bez mina, barijera i žrtava - postignuća i izazovi, naziv je okruglog stola održanog povodom 25. godišnjice potpisivanja Konvencije o zabrani protupješačkih mina. Obećano je da će do 2027. godine BiH biti očišćena od mina.

Željko Volaš, prije 30 godina, tada 21-godišnjak, stradao je od eksplozije mine. Period oporavka bio je težak. Danas je predsjednik Organizacije amputiraca UDAS, čiji je cilj pomoći stradalima, ali i ukazati na problem još uvijek velikog broja preostalih miniranih područja.

“Jako težak izazov je susret sa samom tom odlukom, amputacija koja sama sa sobom dolazi. U tom periodu je bilo jako malo podrške, tad sam već vidio na koji način je potrebno kontaktirati organizaciju kao što je UDAS”, objašnjava Volaš.

U bh. evidenciji je više od 8 tisuća ljudi koji su stradali od mina. Organizacija UDAS pokušava im pomoći pri svladavanju psihičke traume, ali i omogućiti adekvatan fizički oporavak.

“Poslije rata je stradalo 1780 osoba, od toga više od 600 je smrtno stradalih. Svaka žrtva je previše. Radimo u mogućnostima i financijskim sredstvima koje do sada imamo, strategija je odredila do 2025. godine. Međutim, u međuvremenu je BiH dobila produženje do 2027. godine tako da smo predvidjeli sljedeće godine reviziju strategije”, ističe Tarik Šerak, šef Operacije za uklanjanje mina pri Centru za uklanjanje mina.

Kada je riječ o broju stradalih od mina, BiH spada u 15 najugroženijih država. Više od 900 kvadratnih kilometara potrebno je provjeriti i očistiti da građani ne bi brinuli za vlastitu sigurnost - i 30 godina nakon rata. / federalna.ba

Stolac.co - Video galerija