Vlada FBiH proglasila stolačku dionicu Jadransko-jonske autoceste od javnog interesa za FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Nacrt zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije (OIEiEK).

Cilj ovog zakona je promoviranje i reguliranje proizvodnje električne i energije grijanja i hlađenja iz OIEiEK, kao i upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE) u transportu radi potrošnje na domaćem tržištu i povećanja udjela u ukupnoj potrošnji energije, te osiguranje razvoja poticajnih mjera, regulatornog okvira i tehničke infrastrukture za OIEiEK.

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela odluke kojim je utvrdila da je izgradnja šest cestovnih pravaca od javnog interesa za Federaciju BiH.

Riječ je o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionice tunel Prenj - Mostar Sjever, u dužini od 12,2 km, Jadransko - jonske autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, dionica Počitelj - Stolac, u dužini od 23,25 km, te autoceste Orašje - Tuzla, dionica Tuzla - Maoča, dužine 30,7 km.

Javni interes je utvrđen i za izgradnju brze ceste Lašva - Travnik - Jajce, dionice Turbe - Jajce, u dužini od 12,5 km, kao i dionice Nević polje - Turbe, u dužini od 12,5 km, te brze ceste Bihać - Cazin - Velika Kladuša - Republika Hrvatska, u dužini od 47 km.

Utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih dionica, te mu je naloženo pokretanje postupka eksproprijacije.

Sredstva za realizaciju ovih odluka osigurati će Autoceste FBiH, a za njihovu realizaciju zaduženi su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Autoceste FBiH, svako u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

Posljednje objavljeno

Iz stoca