Lipanj 29, 2022

Mogući jači potresi u našoj regiji

Naša regija je ušla u stanje koje bi moglo da generira jači potres, rekla je Snježana Cvijić Amulić, načelnica Odjeljenja za opservatorsku seizmologiju Republičkog hidrometeorloškog zavoda Srpske.

"Na svakom prostoru postoje seizmički rasjedi gdje je moguće oslobađanje seizmičke energije. Na primjer, Banjaluka je seizmički aktivno područje jer se tu presijecaju dva aktivna rasjeda koja su kroz povijest pokazala da su na tim mjestima mogući jači potresi i da se događaju istakla je Cvijić Amulić.

Ona je dodala je potres u Petrinji bio isti kao banjalučki iz 1969. što znači da je jedan segment rasjeda bio aktivan nedavno, odnosno prije dvije godine.

"Jako je bitno da se zna da, ako je bio aktivan jedan segment rasjeda nedavno, vrlo je moguće da postoji nagomilana seizmička energija na nekom drugom mjestu i da postoji vjerojatnoća da dopre do drugih dijelova koji su nekad bili aktivni i za koje se kaže da bi mogli biti aktivni u nekom budućem period", rekla je Cvijić Amulić.

Ona je navela da pod zone višeg rizika od zemljotresa spadaju južna Hercegovina i banjalučka regija, te centralni dijelovi BiH.

Posljednje objavljeno

Iz stoca