Vinarima i maslinarima dostupna su 3,2 milijuna KM nepovratnih sredstava

U okviru projekta EU4AGRI, koje financira Europska unija danas je objavljen novi javni poziv vrijedan 3,2 milijuna KM za podršku investicijama u preradu i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, poduzetnici, zadruge i poduzeća, mikro, mala i srednja poduzeća, te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku prehranu, a u sklopu sektora: prerade voća, prerade gljiva, ljekovitog bilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade mesa, prerade jaja, prerade i konzerviranje riba i prerade žitarica.

Podnositelji prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, te za projekte definirane ovim javnim pozivom isključivo samostalno.

Isti podnositelji prijava mogu biti podržani kroz mjere podrške Projekata do tri (3) puta, uzimajući u obzir sve javne pozive koji će biti objavljeni od strane Projekata (od 2020. do 2024. godine).

Sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 30.000 KM do 350.000 KM i mogu se koristiti samo za financiranje prihvatljivih troškova (navedeni iznosi ne uključuju PDV). Maksimalan iznos tražene financijske podrške ne može biti veći od 70% prihoda ostvarenog u 2021. godini ili maksimalno 350.000 KM. Sufinanciranje mora biti novčano, te se učešće neke druge vrste neće uzimati u obzir.

Prijave se mogu podnijeti od 05. svibnja 2022. godine dok je krajnji rok 07. lipnja 2022. godine do 17:00 sati. Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili email) se neće uzeti u razmatranje.

Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem sužbene web stranice projekta, eu4agri.ba.

Prva INFO sesija bit će održana u petak, 08. travnja od 10:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga u narednom vremenskom razdoblju bit će organiziran niz info sesija u nekoliko gradova BiH. Informacije o točnom vremenu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem web stranice.

EU4AGRI je četverogodišnji (2020-2024) projekt Europske unije vrijedan 20.25 milijuna eura čiji je cilj modernizacija poljoprivredno-prehrambenog sektora u Bosni i Hercegovini. Projekt provode i sufinanciraju Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Češka razvojna agencija (CzDA).

 

Posljednje objavljeno

Iz stoca