Više požara u HNŽ-u: U Prenju gorila trava, nisko i visoko raslinje

Hercegovina je i dalje u plamenu. Na desetine novih požara su zabilježene u zadnja 24 sata, a na području Čapljine ponovo su gorjeli plastenici. Požari su aktivni na sjevernom dijelu ove županije, a zatražena je i pomoć Oružanih snaga BIH i traži se uključivanje helikoptera u akcije gašenja požara.

Stolac
Od 13:55 do 16:15 sati na lokaciji Prenj gorila trava, nisko i visoko raslinje. (5ha)

Mostar
Od 08:55 do 09:50 sati na Carinskom mostu gorila trava i raslinje.
Od 18:00 do 18:30 sati kod tržnog centra „Palata“ gorila trava i raslinje.
Od 19:20 do 22:15 sati u Prigrađanima gorila trava i raslinje.

Čapljina
Od 10:15 do 11:00 sati gorila trava i raslinje u Gabeli.
Od 12:10 do 13:50 sati gorila trava i raslinje u Ševać brdu.
Od 13:30 do 15:30 sati gorila trava i raslinje u kanjonu rijeke Bregave.
Od 13:45 do 15:45 sati gorila šuma, trava i raslinje u mj.Hotanj.
Od 16:30 do 17:30 sati gorila trava i raslinje u Strugama.
Od 16:30 do 17:30 sati gorila trava i raslinje u Gabela polju.
Od 17:10 do 17:40 sati gorila trava i raslinje u Dračevu (uz cestu M-17).
Od 17:40 do 18:55 sati gorila trava i raslinje, spašeni objekti u vojarni Gabela.
Od 18:40 do 19:40 sati u Gnjilištima, gorio plastenik.
Od 18:50 do19:25 sati u Čeljevu gorila trava i raslinje.

Čitluk
Od 06:00 do 07:35 sati u Vionici gorila trava, nisko raslinje i borova šuma.
Od 09:00 do 10:25 sati u Vionici gorila šuma i nisko raslinje.
Od 12:30 do 13:20 sati u Čerinu gorila trava i nisko raslinje.
Od 13:25 do 15:10 sati u Bašagi gorila trava, nisko raslinje i smreka.
Od 15:15 do 15:50 sati na Padalovinama gorila trava, nisko raslinje i vinova loza.
Od 16:00 do 16:50 sati u Vionici kod groblja gorila trava i nisko raslinje.
Od 17:05 do 17:40 sati u Dragićini gorio kontejner.
Od 20:25 do 22:20 sati na Sretnicama gorila trava, nisko raslinje i smeće.

Konjic
Od 06:50 do 12:30 sati ispod sela Donje Višnjevice gorila mješovita šuma, trava i nisko raslinje.
Od 15:00 do 18:30 sati između sela Gornja i Donja Višnjevica gorila trava, hrastova i kestenova šuma.
Od 19:06 do 20:10 sati na Pokojištu gorila trava i nisko raslinje.

Jablanica
Od 12:10 do 13:15 sati u Donjoj Jablanici gorila trava i nisko raslinje.
Od 19:00 do 20:30 sati na Dobrigošću gorila trava i nisko raslinje.

Neum
Od 05:40 sati u mjestu Klepovica gori deponija smeće. Požar još uvijek aktivan.

Prozor Rama
U 14:33 sati iz CZ-e Prozor Rama poslat zahtjev OS BiH za pomoć u gašenju iz zraka, na području Gorica- Krančići i selo Lug, gdje su požari aktivni.
Od 11:55 do 14:15 sati u selu Škrobučami gorila trava i nisko raslinje.
Od 11:00 do 14:30 sati u selu Gorica gorila šuma i nisko raslinje.
Od 16:00 do 17:30 sati u blizini sela Studenac gorila šuma i nisko raslinje.

Posljednje objavljeno

Iz stoca