Vlada FBiH želi sanirati dugove bolnicama: SKB-u Mostar 63 milijuna KM

Dugovi su najteži kamen oko vrata i onako suspektnog zdravstvenog sustava u Federaciji BiH, a već sedam godinama predmet su natezanja političkih stranaka.

Zakonsko rješenje koje se fokusira na ovaj problem usuglašeno je među partnerima u vlasti, a portal Klix.ba otkriva njegov sadržaj.

Na HDZ-ovo inzistiranje Vlada FBiH usvojila je Prijedlog zakona o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u FBiH i on je već upućen u parlamentarnu i to hitnu proceduru.

Financijska konsolidacija zdravstvenih ustanova obuhvaća rješavanja dugovanja ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost, a po ovom prijedlogu zasniva se na dva principa i to: princip jednakog postupanja prema svim povjeriteljima jednakog položaja posebno po osnovu više vrsta duga te princip pristupa podacima prema kojem je dužnik obavezan osigurati pristup podacima i dokumentaciji od značaja za financijsku konsolidaciju, a koji se posebno odnose na njegove obaveze.

Zanimljivo je da proces pokreće sama ustanova, a rok za provođenje postupka po ovom zakonu ograničen je na čak deset godina.

Vlada Federacije će za implementaciju konsolidacija i/ili restrukturiranje sveučilišno-kliničkih bolnica izdvojiti 125 milijuna KM i to:

 • Klinički centar univerziteta u Sarajevu: 32 milijuna KM;
 • Univerzitetski klinički centar Tuzla: 30 milijuna KM;
 • Sveučilišna klinička bolnica Mostar: 63 milijuna KM.

Za restrukturiranja i sanacije u županijskim i općim bolnicama, Vlada će za ovu svrhu izdvojiti 100 milijuna KM, i to:

Za županijske bolnice ukupno 64,5 milijuna KM:

 • JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 15 milijuna KM,
 • JU Kantonalna bolnica Zenica 25 milijuna KM,
 • JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 18 milijuna KM,
 • Kantonalna bolnica JZU Goražde 1,5 milijuna KM,
 • Županijska bolnica Orašje 2 milijuna KM,
 • Županijska bolnica Dr. Fra Mihovil Sučić Livno 3 milijuna KM.

Za opće bolnice ukupno 35,5 milijuna KM i to:

 • JU Opća bolnica Konjic 5 milijuna KM,
 • Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica 3 milijuna KM
 • JZU Opća bolnica Sanski Most 3,5 milijuna KM,
 • JU Bolnica Travnik 13,5 milijuna KM,
 • Hrvatska bolnica Dr.fra Mato Nikolić 5 milijuna KM,
 • JU Opća bolnica Bugojno 1,5 milijuna KM,
 • JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 1 milijun KM,
 • Opća bolnica Jajce 2 milijuna KM,
 • Opća bolnica Tešanj 1 milijun KM.

Izvor: Jabuka.tv

Posljednje objavljeno

Iz stoca