Kolovoz 07, 2022

U Federaciji BiH 3. siječanj neradni dan

Na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH”, broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH”, broj: 13/94), u Federaciji Bosne i Hercegovine se, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima (“Službeni list SFRJ”, broj: 6/73).

U skladu sa spomenutim zakonom, u Federaciji Bosne i Hercegovine se obilježavaju Nova godina i međunarodni praznik rada – Prvi svibanj. Navedenim  zakonom propisano je da se Nova godina proslavlja 1. i 2. siječnja. Ako jedan od dana u koje se slavi Nova godina pada u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni radni dan poslije ta dva dana. S obzirom da 2. siječnja 2022. godine pada u nedjelju, to će se praznikom smatrati i prvi naredni radni dan tj. 3. siječanj 2022. godine, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike

Posljednje objavljeno

Iz stoca