Kolovoz 14, 2022

Premije osiguranja za 2021.godinu vrijede još nekoliko dana

Premija osiguranja za 2021.godinu, za osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ, prestaje važiti 31.12.2021.godine, a distribucija premije osiguranja za 2022. godinu je u tijeku. Cijena premije osiguranja za 2022. godinu iznosi 20 KM i istu, do 1.03.2022. godine, mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju. Kupovinom premije osiguranja osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije (osobnog sudjelovanja) za 134 zdravstvene usluge.

- Osiguranici oslobođeni osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite su djeca do navršenih 18 godina života i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u 2021. godini krv darivali najmanje jednom. Također, osobnog sudjelovanja (plaćanja participacije), odnosno kupovine premije osiguranja trajno su oslobođeni dragovoljni darivatelji krvi koji su tijekom života krv darivali pedeset i više puta. Nakon isteka redovite distribucije, premiju osiguranja mogu pribaviti prvoprijavljeni osiguranici, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave na zdravstveno osiguranje. Djeca koja u 2022. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu pribaviti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života.

Uplata premije osiguranja za 2022. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Uplaćene premije osiguranja osiguranici mogu evidentirati na punktovima za redovitu distribuciju i putem web stranice Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije). Za evidentiranje premije osiguranja za 2022. godinu putem web stranice Zavoda potrebno je, uz elektronski zahtjev, dostaviti dokaz o izvršenoj uplati (uplatnica) i popis osoba za koje je izvršena uplata (ime, prezime i jedinstveni matični broj). Uplaćene premije za koje je poslat elektronski zahtjev za evidentiranje biti će evidentirane u informacijski sustav Zavoda najkasnije u roku od 3 radna dana, a potvrdu o evidenciji istih osiguranici će dobiti na osobni mail – navodi se u informaciji ZZO HNŽ. / RTVHB

Posljednje objavljeno

Iz stoca