Kolovoz 15, 2022

Prihvaćena inicijativa, uskoro niže cijene lijekova

Nadzorno tijelo nad primjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH na jučer održanoj sjednici prihvatilo je Inicijativu Udruženja Misli dobro, i predložit će direktoru Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH Aleksandru Zolaku inicijativu s konkretnim prijedlozima za izmjenu Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH.

Iz Udruženja Misli dobro navode da bi usvajanjem te inicijative u konačnici građani BiH plaćali nižu cijenu lijekova, a regulativa u toj oblasti koja se donosi na nivou države bila bi približena regulativi koja postoji u regiji.

Udruženje je nedavno pokrenulo inicijativu za izmjenu Pravilnika na način da se maksimalna veleprodajna marža na lijekove smanji s osam na šest posto, te da se kao referentna zemlja za izračun cijene lijekova, umjesto Slovenije, uzme Bugarska ili Rumunija gdje je životni standard stanovništva približno isti kao u BiH.

Također, inicijativom se traži i izmjena količnika za izračun cijene lijekova i to na način da nakon što se cijene iz referentnih zemalja podijele s brojem tri, pomnože koeficijentom 0,9.

- Izmjenom Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini na tržištu BiH dobili bismo niže cijene lijekova bez da se ugrozi bilo čije poslovanje. Ne tražimo ništa što već ne postoji u regiji, a ako veletrgovci lijekova u Crnoj Gori, koja je po broju stanovnika pet puta manja od BiH, mogu ostvariti profit na maksimalnoj veleprodajnoj marži od šest posto, sasvim sigurno mogu i u Bosni i Hercegovini - istaknuto je iz Udruženja Misli dobro.

Udruženje kroz projekt Podrške građanina u borbi protiv korupcije koji implementiraju CCI uz financijsku podršku USAID-a, izradilo je analizu "Realna cijena lijekova" koja je pokazala da građani BiH plaćaju najviše cijene lijekova u odnosu na regiju, te da je regulativa koja se u BiH donosi na svim nivoima vlasti, u isključivom interesu veletrgovaca i maloprodajnih lanaca apoteka, priopćeno je iz tog udruženja. / Fena

Posljednje objavljeno

Iz stoca