Kolovoz 15, 2022

Vlada FBiH: Privatnim poduzećima i poduzetnicima 30 milijuna KM subvencija

Vlada Federacije BiH je donijela Odluku o izboru korisnika dijela sredstava utvrđenih u proračunu FBiH za 2021. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima”. Odlukom je Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobrena dodjela sredstava u ukupnom iznosu od 30.000.000 KM za 241 korisnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli financijske pomoći, s definiranim pravima i obavezama ugovornih strana. Gospodarskim društvima koja zaključe ugovor s ovim ministarstvom, sredstva će se uplatiti na transakcijski račun korisnika financijske pomoći.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Federalno ministarstvo financija i korisnici financijske pomoći, svako u okviru svoje nadležnosti.

Sredstva se dodjeljuju po Programu utroška sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u okolnostima pandemije COVID-19, a na osnovu utvrđenih kriterija i provedenog javnog poziva, priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Posljednje objavljeno

Iz stoca