Kolovoz 14, 2022

Ovo su zahtjevi Sindikata rudara u FBiH koji će biti proslijeđeni Parlamentu i Vladi FBiH

S današnje sjednice Upravnog odbora Samostalnog sindikata radnika rudnika FBiH upućeni su zahtjevi Vladi i Zastupničkom domu Parlamenta FBiH od čijeg ispunjavanja, kako su naveli, ovisi prekid radničkog neposluha i početak proizvodnje u rudnicima uglja u sastavu koncerna.

Ovo su zahtjevi Sindikata:

1. Smjena Generalnog  direktora JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

2. Izvršiti smjenu direktora Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli (katastrofalni proizvodni rezultati, devastirani međuljudski odnosi, jednostrano usvajanje odluka od značaja po životni standard radnika i izdavanje naloga za pokretanje krivične prijave protiv predsjednika Sindikalne organizacije Rudnika uglja „Kreka“ u Tuzli radi aktivnog učešća u borbi za radnička prava)

3. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo će najkasnije do 31.05.2022 godine načiniti Plan i program uvezivanja radnog staža svim radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna, a koji će provoditi od 01.01.2023 godine do 31.12.2028 godine.

4. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju na primjenu važećeg Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti rudarstva u Federaciji BiH i važećih Pravilnika o radu u svim Rudnicima uglja u sastavu Koncerna do 30.04.2022 godine

5. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH se obavezuju najkasnije do 30.04.2022 godine usuglasiti jedinstven Pravilnik o radu i Pravilnik o radnom učinku za sve Rudnike uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo a koji će biti usklađeni s Kolektivnim ugovorom koji će se za oblast rudarstva u Federaciji BiH primjenjivati od 01.05.2022 godine.

6. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo se obavezuje da odustane od primjene Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku koje je jednostranom odlukom poslodavca predstavljen na oglasnim pločama u Rudniku uglja „Kreka“ d.o.o.-Tuzla do usuglašavanja jedinstvenog Pravilnika o radu i Pravilnika o radnom učinku a koji će biti u skladu s Kolektivnim ugovorom u primjeni.

7. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo se obavezuje na potpuno ispunjenje obaveza iz Sporazuma sa Samostalnim sindikatom radnika rudnika Federacije BiH od 19.maja 2021 godine koje su utvrđene po svim tačkama Sporazuma.

8. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i menadžmenti rudnika uglja u sastavu Koncerna se obavezuju da u određenim okolnostima primjena mjere Prekida rada je moguće vršiti u Rudnicima uglja u sastavu koncerna uz suglasnost sindikata i Vijeća zaposlenika u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo a pod usuglašenim uvjetima po pitanju materijalnih prava radnika.

9. Isplatu dnevnica radnicima u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna za vrijeme Radničkog neposluha i prosvjeda izvršiti u skladu sa Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu.

10. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo se obavezuje najkasnije do 03.12.2021 godine tražiti od Vlade Federacije suglasnost za izmjenu cijene uglja koji se iz Rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine isporučuje JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

11. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo se obavezuje nakon dane suglasnosti od strane Vlade Federacije BiH Rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine dostaviti prijedlog Ugovora o isporuci uglja za 2022 godinu po većoj cijeni za 20 % u odnosu na cijenu utvrđenu Ugovorom o isporuci uglja za 2021 godinu. Povećanje cijene uglja za 20 % se odnosi na sve vrste uglja iz svih rudarskih objekata u Rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo.

12. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Rudnici uglja u sastavu Koncerna se obavezuju da osiguraju potrebna sredstva za izmirivanje obaveza u cilju ispunjenja obaveza za umirovljenje svih uposlenika Rudnika uglja „Kreka“ d.o.o. Tuzla, RMU „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik, RMU „Breza“d.o.o.Breza, RMU „Kakanj“d.o.o.Kakanj, RMU „Zenica“d.o.o. Zenica i RMU „Abid Lolić“d.o.o. Travnik-Bila koji su u prethodnom periodu stekli ili će do kraja 2022 godine steći uvjete za umirovljenje.

13. JP „Elektroprivreda BiH“d.d.-Sarajevo i Rudnik uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf se obvezuju na nastavak provođenja aktivnosti koje za krajnji cilj imaju otvaranje zamjenskog kapaciteta za PK „Dimnjače“ u Rudniku uglja „Gračanica“ Gornji Vakuf-Uskoplje.

Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH poziva Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Vladu Federacije Bosne i Hercegovine da što hitnije pripremi uvjete za realizaciju određenih dijelova faze II reorganizacije i restrukturiranja energetskog sektora Federacije BiH te izvrši organizacijsko spajanje Rudnika uglja u Federaciji BiH i termoelektrana u Federaciji BiH u jedinstveno poduzeće čija je djelatnost proizvodnja električne energije.

U slučaju da se do 02. prosinca 2021 godine od strane Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ne prihvate gore navedeni zahtjevi Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH će 03. prosinca 2021 godine utvrditi datum održavanja novog prosvjednog skupa koji će se održati pred sjedištem Vlade Federacije BiH u Sarajevu. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH će na novi prosvjedni skup pored radnika u rudnicima uglja u Federaciji BiH i članova njihovih obitelji pozvati i građane Federacije BiH, navodi se u dopisu Vladi i Parlamentu FBiH.

Posljednje objavljeno

Iz stoca