Lipanj 29, 2022

Gotovo 65 milijuna maraka za zapošljavanje u 2022. godini

Gotovo 65 milijuna maraka za nove programe i mjere zapošljavanja u Federaciji BiH bit će osigurano za iduću godinu u okviru financijskog plana Federalnog zavoda za zapošljavanje, a pritom se namjerava realizirati niz procesa koji za cilj imaju zapošljavanje, obuku i prekvalifikacije, doznaje Večernji list BiH.

Pritom se planira napraviti obuhvat za ukupno 14 tisuća osoba, u smislu da se najveći broj zaposli, a jedan dio da prođe određene obuke.

Niz mjera

Ravnateljica Federalnog zavoda za zapošljavanje Helena Lončar potvrdila nam je kako su financijski plan i program rada za 2022. već pripremljeni, usvojeni na Upravnom odboru, a procedura predviđa da se isti moraju sada usvojiti na Vladi Federacije, odnosno federalnom Parlamentu.

- Taj će dio biti potpuno definiran kada prođe navedene instance. Ove smo godine za iduću planirali značajno veća sredstva, oko 65 milijuna, točnije 64 milijuna i 113 tisuća maraka za nove programe - pojasnila je Lončar. Navedeni iznos je za oko 20 milijuna maraka veći u odnosu na godinu ranije, a razlog je, pojasnila je, što se sada manje planira za materijalnu i socijalnu sigurnost.

“Hvala Bogu, u 2021. se pokazalo da neće toliko trebati za novčane naknade i neke druge socijalne i materijalne obveze prema nezaposlenim osobama, tu se stanje malo popravilo u odnosu na godinu korone”, dodala je ona.

Kada je riječ o samim programima, isti će zadržati široku lepezu mjera, a Lončar izdvaja još jednu dodatnu mjeru koja će se odnositi na sufinanciranje troškova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za registrirane poljoprivredne obrte. Radi se, naglasila je, o programu koji će se realizirati u zajedničkoj suradnji s Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, na način da je ovo ministarstvo osiguralo milijun i pol maraka za program, dok će Federalni zavod u suradnji s njima usuglasiti elemente i preuzeti obveze realizacije.

Također, Zavod bi preuzeo obvezu u 2023. osigurati isti takav iznos kako bi oni koji bi se prijavili na program bili sufinancirani najmanje dvije godine.

- Što se tiče ostalih programa, projekata i mjera, oni će biti bogatiji. Upravo smo sada u procesu izrade programa i uvijek ih radimo u suradnji sa službama.

Već smo krenuli s prednacrtom te organiziramo sastanak sa službama za eventualne povratne informacije - potvrdila je Lončar, dodavši kako je određeno i anketiranje u tom kontekstu te se vrše pripreme za konačno donošenje programa. Ako financijski plan prođe do kraja godine, Zavod već u mjesecu siječnju može na Upravnom odboru donositi odluke.

Optimizam i oporavak

U kontekstu ove godine, treba podsjetiti na ankete rađene početkom godine koje su pokazale kako je 52 posto poslodavaca iskazalo namjeru zapošljavati u 2021. godini, a sve zajedno dovoljan je argument za tezu kako je u ovoj godini, godini oporavka gospodarstva, došlo i do oporavka tržišta rada s tendencijom nastavka trenda i u idućoj. Lončar kaže kako je optimizam zadržan i sada, istraživanje se vrši i dalje, a za konkretnije podatke treba sačekati i novu anketu koja će pokazati stanje na terenu.

Istodobno, u kontekstu potpore zapošljavanju međunarodnih institucija, treba podsjetiti na projekt “Potpora zapošljavanju u BiH - II” u kojemu je od sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) - Svjetske banke, za Federaciju BiH predviđeno 50 milijuna maraka. Ovaj se program odnosi na trogodišnje razdoblje, a ako sve prođe na državnoj razini, kroz rebalans će se uvrstiti i dodatna sredstva.

Riječ je o projektu koji se sastoji od dvije komponente, a namijenjen je provođenju mjera za ublažavanje pandemije. Prva komponenta će omogućiti povećanje zapošljavanja preko javnih poziva Federalnog zavoda za zapošljavanje kao što je zapošljavanje mladih, zatim teško zapošljivih kategorija i žena, samozapošljavanje, zapošljavanje novonezaposlenih, a u skladu s planom i programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje. Druga se odnosi se na povećanje formalnog zapošljavanja u privatnom sektoru ciljnih skupina radi očuvanja integriteta financijskih fondova javnih službi za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje. / Večernji list BiH

Posljednje objavljeno

Iz stoca