Prosinac 02, 2021

Federacija planira obnovu zgrada po europskim standardima

Kako bi se ostvarila ušteda u potrošnji energije, kao i smanjila emisija CO2, najveći broj zgrada na području Federacije BiH će u idućem razdoblju trebati proći proces obnove, piše Večernji list BiH.

O kojim je zgradama riječ i na koji način će se obnova morati vršiti, odgovor će dati dokument sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH za razdoblje do 2050. godine, koji bi svjetlo dana trebao ugledati za godinu dana.

Naime, Vlada Federacije BiH donijela je odluku o izradi sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u Federaciji BiH za razdoblje do 2050. godine. Nositelj izrade strategije je Federalno ministarstvo prostornog uređenja, a procijenjeni iznos ukupnih financijskih sredstva potrebnih za izradu strategije obnove zgrada je oko 650.000 KM. Sredstva za izradu stručnog dijela strategije će se osigurati iz donacije tehničke asistencije GIZ-a, dok će za ostale troškove sredstva osigurati resorno ministarstvo.

Kako se navodi u odluci o izradi navedenoga dokumenta, strategija obnove zgrada je sektorski strateški dokument Federacije BosBiH koji, temeljeno na troškovno-učinkovitom pristupu obnovi zgrada, obuhvaća politike, mjere, vremenski okvir, izvore financiranja i poticanja realizacije mjera, koja treba rezultirati procijenjenim smanjenjem potrošnje energije i emisija CO2.

Strategija obnove zgrada treba osigurati dugoročni okvir za obnovu fonda zgrada do vrlo visoke razine energetske učinkovitosti potpunim angažiranjem građevinske industrije, građevinskih operativa i financijskih institucija, čime će se doprinijeti smanjenju operativnih troškova zgrada u privatnim i javnim proračunima, smanjenju emisija CO2, niskokarbonskom ekonomskom razvoju i sigurnoj opskrbi energijom, što će u konačnici rezultirati snažnim razvojnim ciklusom javnog i privatnog sektora, kao i niza drugih ekonomskih i društvenih prednosti.

Kako se navodi u dokumentu odluke, u procesu izrade strategije obnove zgrada osigurat će se usklađenost s relevantnim strateškim dokumentima na razini FBiH, na razini BiH te relevantnim dokumentima iz procesa europskih integracija i međunarodno prihvaćenim globalnim ciljevima održivog razvoja.

Navedeno se, prije svega, odnosi na ispunjenje obveza iz ugovora o osnivanju Energetske zajednice koji je ratificiran 2006. godine i Mape puta Europske unije do 2050. godine, kroz postizanje ušteda u krajnjoj potrošnji i smanjenju CO2, kao ključni doprinos dosezanju ciljeva Europske unije u procesima europskih integracija.

Sudionici u procesu izrade strategije obnove zgrada su nadležna tijela vlasti i institucije na razini Federacije Bosne i Hercegovine, županija, jedinica lokalne samouprave predstavljene putem Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine i drugi relevantni socio-ekonomski partneri, navodi se u odluci o izradi sektorske strategije dugoročne obnove zgrada u FBiH za razdoblje do 2050. godine.

Razlozi za donošenje ove odluke odnose se na stvaranje strateških opredjeljenja za poticanje ulaganja u obnovu fonda stambenih i nestambenih zgrada, javnih i privatnih, uključujući i primjenu obnovljivih izvora energije, sve u cilju smanjenja gubitaka toplinske energije kroz ovojnicu zgrade, ostvarenje uštede u potrošnji energije i smanjenja emisija CO2. / Večernji list BiH

Posljednje objavljeno

Iz stoca