Siječanj 23, 2022

Vlada FBiH produžila epidemiološke mjere na još 14 dana

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, kojom je, po ovlaštenju premijera FBiH, predsjedavao zamjenik premijera Vesko Drljača, usvojila informaciju Kriznog stožera Federalnog ministarstva zdravstva o epidemiološkoj situaciji COVID-19 u FBiH na dan 4.10.2021. godine, s prijedlogom naredbi i preporuka.

Naredbe i preporuke su donesene s rokom važenja od 14 dana, računajući od 7.10.2021. godine, a Krizni stožer FMZ je zadužen da, prije isteka ovog roka, sagleda kompletnu epidemiološku situaciju COVID-19 u FBiH i sačini procjenu rizika, a radi razmatranja mogućnosti i potrebe izmjene naredbi i preporuka, te Vladi FBiH dostavi prijedlog novih.

Vladama županija, odnosno županijskim stožerima ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije u županiji, odnosno općini, uz redovno obavještavanje Kriznog stožera FMZ-a.

Krizni stožer FMZ će današnje zaključke, s prilozima, dostaviti županijskim ministarstvima zdravstva i njihovim kriznim stožerima , zdravstvenim ustanovama s područja županija , kliničkim centrima u FBiH, općim, županijskim i specijalnim bolnicama, Federalnoj i župaijskim upravama za inspekcijske poslove i županijskim upravama policije.

U skladu sa zaključkom od 8.1.2021. godine, Vlada FBiH će izvjestiti Parlament FBiH o epidemiološkoj situaciji u FBiH i mjerama koje je donijela s ciljem zaštite zdravlja građana i smanjenja rizika za širenje virusa.

U 39. tjednu je, navedeno je u informaciji Kriznog stožera FMZ-a, u odnosu na prethodnu, zabilježen rast broja pacijenata na respiratoru za 30,2 posto i sedmodnevne incidencike za 2,6 posto, dok je broj smrtnih slučajeva manji za 21,5 posto.

Na nivou FBiH sedmodnevna incidencija iznosi 120 slučaja na 100.000 stanovnika, a u posljednjih sedam dana najviša je u Sarajevskoj (322,24), Hercegovački-neretvanskoj (158,09) i Tuzlanskoj  (122,15), a najniža u Srednjobosanskoj županiji (18,41).

Inače, dosad je u Federaciji BiH dato 770.045 doza cjepiva protiv COVID-19, od čega je prvom dozom cijepljeno 449.124, a drugom 320.921 građanin.

Posljednje objavljeno

Iz stoca