Siječanj 22, 2022

FBiH: Nakon 20 godina Kolektivni ugovor za građevinsku industriju

Nakon punih 20 godina danas će biti potpisan Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost građevinarstva u FBiH. Posljednji Kolektivni ugovor za djelatnost građevinske industrije potpisan je 2000. godine.

Novim kolektivnim ugovorom regulira se pitanja iz radnih odnosa i pitanja u vezi s radnim odnosima, važenje ovog Kolektivnog ugovora, način utvrđivanja plaće i naknada plaće, utvrđivanje najniže satnice i niže od najniže satnice, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uvjeta rada;, naknada plaće:

-u slučaju smrti radnika i člana uže obitelji
-za vrijeme odsustva s rada
-za vrijeme bolesti radnika
-u vrijeme rada na terenu

Također se regulira i način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uvjete i visinu naknade plaće zbog odsustva s radnog mjesta žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu, uvjeti za rad sindikata, postupka kolektivnog pregovaranja i načina mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova; postupak kolektivnog pregovaranja, zaključivanja i otkazivanja kolektivnog ugovora, te drugih pitanja od značaja za uređivanje odnosa između poslodavaca i radnika koja nisu ili nisu u cijelosti uređena Zakonom o radu i drugim propisima, odnosno pitanja za koja je Zakon predvidio da će biti uređena kolektivnim ugovorom.

Kolektivni ugovor će potpisati Džemal Hasković, predsjednik Pregovaračkog tima UPFBiH/Grupacije poslodavaca za djelatnost građevinarstva pri UPFBiH i Murat Škamo, predsjednik Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala FBiH, prenosi BHRT.

Posljednje objavljeno

Iz stoca