Kolovoz 09, 2022

Caritas BiH organizira javne prezentacije o zapošljavanju osoba s invaliditetom

Caritas Bosne i Hercegovine u suradnji s Fondom za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBiH, zahvaljujući potpori Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, organizirat će javne prezentacije o mogućnostima zapošljavanja osobama s invaliditetom.

Cilj javnih prezentacija je informirati osobe s invaliditetom i javnost o pravu na rad i zapošljavanje, a u skladu s 27. člankom Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu osoba s invaliditetom.

Javne prezentacije će biti održane širom Bosne i Hercegovine - u Travniku, Bihaću, Goraždu, Širokom Brijegu te Livnu.

U narednom razdoblju planirana je organizacija prezentacija i u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Orašju, Istočnom Sarajevu, Trebinju, Bijeljini i drugim mjestima. Na prezentacijama će se govoriti o mogućnostima i preprekama za zapošljavanje osoba s invaliditetom, djelovanju Fonda te konkretnim poticajima i javnim pozivima Fonda.

Zahvaljujući djelovanju Fondova u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj evidentan je povećan broj zaposlenih osoba  s invaliditetom u odnosu na prethodne godine. Međutim i dalje su prisutne brojne prepreke među kojima se ističu nedovoljna informiranost i strah poslodavaca, predrasude u društvu, pasivnost i nedovoljno razvijene kompetencije osoba s invaliditetom, nedovoljni poticaji i ostalo. Caritas BiH aktivno radi na unapređenju situacije po pitanju zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Projekt Promocija prava na rad i zapošljavanje osoba s invaliditetom financira Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u BiH. U sklopu projekta previđene su javne prezentacije, okrugli stolovi, obuke za mlade osobe s invaliditetom, internet kampanja i sajam zapošljavanja, priopćeno je iz Caritasa BiH. / Fena

Posljednje objavljeno

Iz stoca