Porezna uprava: 526.519 zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 09. kolovoza 2021.godine iznosio je 526.519.

Broj zaposlenih prema prebivalištu osigurane osobe i sjedištu poslodavca na dan 09. kolovoza 2021. godine po županijama/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Stanje broja zaposlenih na dan 09.kolovoza 2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po županijama i općinama može se vidjeti na LINKU.

Posljednje objavljeno

Iz stoca