Listopad 28, 2021

Udruga filmske Industrije: Prekinuti zatamnjivanje TV kanala

Udruga filmske industrije pokrenula je inicijativu prema kompletnoj bh. javnosti te svim kablovskim operaterima i nadležnim državnim institucijama, da se, prema Zakonu o autorskom i srodnim pravima BiH, prekine sa nelegalnim zatamnjivanjem sadržaja na TV programima koje reemitiraju kablovski operateri u BiH.

Dopis inicijative je, pored cjelokupne bh. javnosti, proslijeđen i svim kabel operaterima u BiH, Regulatornoj agenciji za komunikacije BiH, Vijeću RAK-a, Obmudsmenu za zaštitu potrošača, svim klubovima zastupnika u Parlamentarnoj skupštini BiH (PSBiH), svim zastupnicima oba doma PS BiH te Institutu za intelektualno vlasništvo BiH koji je i ovlastio Udrugu filmske industrije za prikupljanje naknada za reemitiranje audiovizuelnih djela u sistemima kablovskih operatera u BiH.

Naime, Udruženje filmske Industrije po ovlaštenju autora/nositelja prava zahtjeva da se konačno prestane sa nelegalnom praksom zatamnjivanja sadržaja na TV programima koje kablovski operateri u BiH reemitiraju, te da se poslovanje kabel operatera uskladi sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima BiH.

"Člankom 30. pomenutog Zakona jasno i nedvosmisleno je određeno da reemiteri moraju svojim konzumentima isporučiti integralni sadržaj TV emitera, priopćeno je iz Udruge filmske industrije.

Kako dodaju, pravo radiodifuznog odnosno kabelskog reemitiranja isključivo je pravo na istodobno, u neizmijenjenom obliku i cjelini, priopćavanje javnosti radiodifuzno emitiranog djela kada takvo priopćavanje obavlja druga organizacija za radiodifuziju a ne one koja djelo izvorno emitira, ili drugi subjekt obavlja priopćavanje kabelskim ili mikrovalnim sustavom koji obuhvaća više od 100 priključaka ili kada se djelo izvorno emitira iz druge države (kablovsko reemitiranje).

"Kao što je svima svakodnevno vidljivo najatraktivniji sadržaji na TV kanalima koji se reemitiraju, tj. koji se nalaze u programskim shemama kabel operatora su zatamnjeni. Iz navedenog članaka je vidljivo da nije dozvoljena bilo kakava modifikacija reemitiranog sadržaja te je onda jasno i da je trenutna ustaljena praksa zatamnjivanja nezakonita", navode iz udruge.

Kako dalje dodaju, zatamnjivanjem sadržaja autori/nositelji prava, su jednostranim aktom kabel operatera uskraćeni za naknadu koja im pripada po osnovu reemitiranja tih njihovih dijela.

"Sa stanovišta pretplatnika (konzumenta usluga kabel operatera), to je klasična prevara potrošača koji su uskraćeni koristiti sadržaje za koje uredno plaćaju pretplatu svojim kabl operaterima", navode iz Udruge.

Udruga Filmske industrije poziva sve kabel operatere da svoje poslovanje usuglase sa članom 30. Zakona o autorskom i srodnim pravima, Regulatornu agenciju za komunikacije BiH da u sklopu svojih ovlasti naloži kabl operaterima da usuglase svoje poslovanje sa gore navedenim članom 30. Zakona o autorskom i srodnim pravima i Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije BiH da naloži stručnim službama RAK BiH da sukladno svojim ovlastima, koje su im dane Zakonom o komunikacijama BiH, poduzmu mjere za poštivanje navedenog članka 30.

Udruga poziva ombudsmene za zaštitu potrošača da u skladu sa svojim ovlastima poduzme odgovarajuće mjere kako bi se ovo drastično kršenje prava konzumenata kabel operatera prekinulo, a parlamentarne stranke PS BiH, kao i sve zastupnike PS BiH da svojim autoritetom daju podršku ovoj inicijativi.

Ukoliko ova inicijativa bude ignorirana, pozivaju sve konzumente usluga da prestanu sa plaćanjem usluga kabl operaterima zbog neizvršavanja ugovorenih obveza od kabel operatera prema krajnjim potrošačima sve dok se ova nezakonita praksa ne prekine. / Klix.ba

Posljednje objavljeno

Iz stoca