Siječanj 22, 2022

Povratnicima u BiH za smještaj i zapošljavanje dostupno 2,5 mil. KM

Za infrastrukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, projekte rekonstrukcije stambenih jedinica, ekonomskog osnaživanja povratnika, lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinanciranje troškova provedbe zajedničkih projekata, projekata koji se realiziraju posredstvom Fonda za povratak i stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva Vlada Federacije BiH i ove godine izdvaja 2,5 milijuna maraka, piše Večernji list BiH.

Tko se može prijaviti

Potencijalni korisnici projekata povratka i rekonstrukcije stambenih jedinica, uz to što trebaju dokazati kako su izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH ili povratnici, moraju iskazati namjeru za povratak. Uz navedeno, potrebno je dostaviti dokaz kako je na dan 30. travnja 1991. godine ta osoba imala prebivalište u stambenoj jedinici koja je predmet rekonstrukcije, zatim da se stambena jedinica koja je predmet rekonstrukcije smatra neuvjetnom za stanovanje u skladu s odgovarajućim standardima o minimumu stambenih uvjeta te da ta osoba i članovi njezina kućanstva od 1991. godine nemaju na teritoriju Bosne i Hercegovine drugu stambenu jedinicu koja se smatra uvjetnom za stanovanje.

Prijaviti se za ova sredstva ne mogu oni koji su ranije primili pomoć u rekonstrukciji, dovoljnu kako bi zadovoljili odgovarajuće standarde o minimumu stambenih uvjeta, stoji u odluci Vlade Federacije BiH.

Kriteriji za izbor korisnika pomoći za održivost povratka su raznoliki, ovisno o tome je li riječ o fizičkoj ili pravnoj osobi te o tome je li riječ o programu pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika ili programu obnove i izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu.

Povratnici koji se žele kao fizičke osobe prijaviti za navedena sredstva u svrhu zapošljavanja ili samozapošljavanja, između ostaloga, trebaju imati biznis plan - projekt za djelatnost, zatim dostaviti dokaz kako raspolažu dodatnom imovinom i resursima potrebnima za djelatnost, kao što su zemljište, objekti i druga materijalna sredstva, ranije iskustvo ili educiranost za djelatnost iz projekta/aplikacije te imati registrirano poljoprivredno gospodarstvo (za projekte u poljoprivredi).

Reintegracija povratnika

Kako se navodi u odluci Vlade Federacije BiH, svrha programa je stvaranje uvjeta za uspješnu realizaciju različitih zajedničkih međuentitetskih i općinskih projekata te projekata s nevladinim organizacijama, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama osiguranjem uvjeta za održivost povratka i poboljšanje kvalitete življenja, povezivanje gospodarskih subjekata iz obaju entiteta, suradnju s drugim pravnim osobama iz oblasti poljoprivrede (zadruge, vjerske institucije, asocijacije i sl.), ekonomsko osnaživanje povratnika.

Uz navedeno, cilj programa koji provodi Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika u lokalnu zajednicu radi ekonomske samoodrživosti povratnika, stvaranje uvjeta za povratak kroz obnovu i rekonstrukciju stambenih i društvenih objekata, zatim stvaranje uvjeta za stambeno zbrinjavanje korisnika kolektivnih i alternativnih smještaja te stvaranje uvjeta za reintegraciju povratnika na osnovi sporazuma o readmisiji.

Posljednje objavljeno

Iz stoca