Kolovoz 14, 2022

Nova pravila za analizu rada službenika u BiH: Provjera znanja jednom godišnje, na pomolu i kazne

Reforma javne uprave u BiH još nije dostigla očekivani tempo, iako traje dugi niz godina, a nadležni uvjeravaju da će nova pravila za ocjenjivanje rada državnih službenika dati bolju sliku njihove stručnosti i prekinuti praksu provjere radi reda, piše Glas Srpske.

U “Službenom glasniku BiH” su objavljene izmjene i dopune Pravilnika o načinu ocjenjivanja rada državnih službenika u institucijama na nivou BiH, koje je pripremila Agencija za državnu službu BiH, a koje stupaju na snagu idućeg tjedna.

Jedna u nizu promjena je da će znanje i sposobnosti službenika ubuduće dolaziti pod lupu jednom godišnje, a ne dva puta, kako nalažu postojeći akt, odnosno od 1. siječnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 31. prosinca.

Ako službenik iz bilo kojeg razloga ne potpiše obrazac za ocjenjivanje, nadređeni to i evidentira u rubriku komentar, a uneseni komentari svih u procesu ocjenjivanja služit će za razjašnjenja. Izmjenama je predviđeno i da se u skladu sa zakonom odredbe pravilnika ne primjenjuju na ocjenu rada savjetnika, koji se mogu ocjenjivati primjenom Zakona o radu ili na bilo koji drugi način koji savjetovano lice smatra odgovarajućim.

- Rezultati ocjene rada se mogu uzeti u obzir prilikom unaprijeđenja na više radno mjesto, u skladu s propisom kojim se regulire sprovođenje internog oglasa. Nezavisno od toga državni službenik, koji je u posljednje dvije godine ocijenjen ocjenom “zadovoljava”, odnosno u posljednje četiri godine jednom ili više puta, ali ne uzastopno sa “ne zadovoljava”, ne može se unaprijeđivati na više radno mjesto - istaknuto je u dokumentu koji je pripremila Agencija za državnu službu BiH.

Nova pravila pripremaju i na republičkom nivou. To je za “Glas” potvrdio vršitelj dužnosti direktora Agencije za državnu upravu Srpske Aleksandar Radeta, dodajući da bi do rujna trebao biti završen prijedlog novog zakona o državnim službenicima koji će otkloniti dosta primjedaba koje se mogu čuti sa raznih strana, od zapošljavanja do ocjenjivanja.

- I mi bismo uveli ocjenjivanje jednom godišnje, odnosno da se ocjene “vežu” uz planove rada institucijama. Ako nekome damo radne zadatke na godinu, na koliko su i budžeti i planovi rada, ocjenjivanje bi bilo moguće i u kraćem periodu, ako se ukaže potreba. Ocjenjivanje ne treba biti samo pro forme, kakva je u, u određenoj mjeri, sadašnja situacija - istakao je Radeta i dodao da su predviđena i pravila koja se tiču zapošljavanja.

Priznaje da postoje i “linije nezamjeranja”, posebno jer ocjene ne utječu ni na šta.

- Siguran sam da je oko 15 posto ocjena prenapuhano. Što bi netko nekome dao lošu ocjenu, ako ga ne može kazniti? U planu je i pooštravanje kazni i to u smislu da će biti lakše dati negativnu ocjenu, a predviđeno je da bolje bude uređen disciplinski postupak. Često imamo slučajeve da te komisije nisu stručne. Ako izmijenimo što smo naumili, komisije će biti strože i moći će bolje i realnije da ocijene nečiji nerad - istakao je Radeta.

Zbirne ocjene o radu državnih službenika uglavnom pokazuju da je većina njih “uspješna”, odnosno “naročito uspješna”.

Na nivou BiH još nije formiran registar državnih službenika, iako je to projekat koji godinama najavljuju. Da još nema ništa od toga te da su zbog toga zatražili dozvolu za nadogradnju postojećeg informacijskog sistema, potvrdili su rukovoditelji Agencije za državnu službu BiH u izvještaju o radu za 2020.

Posljednje objavljeno

Iz stoca