Listopad 25, 2021

Za poticaje poljoprivredi u Federaciji 87 milijuna KM

Vlada Federacije BiH usvojila je program utroška s kriterijima raspodjele sredstava “Subvencija privatnim poduzećima i poduzetnicima - poticaj za poljoprivredu” utvrđenih proračunom FBiH za 2021.

Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87,000.000 KM. Mjere novčane podrške predviđene ovim programom pridonose ispunjavanju ciljeva unaprjeđenja poljoprivredne proizvodnje, jačanja konkurentnosti na domaćem i inozemnom tržištu te povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda. Usvajanju programa prethodila je opsežna javna rasprava u sklopu koje je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva dobilo veliki broj prijedloga i komentara na nacrt programa. Održani su sastanci s odborima za poljoprivredu obaju domova Parlamenta Federacije BiH, nadležnim županijskim ministarstvima, predstavnicima saveza i udruga poljoprivrednika. U skladu s tim, povećana su sredstva za biljnu proizvodnju koja ove godine iznose 13,330.000 KM. Za animalnu proizvodnju predviđeno je 56,200.000 KM.

Osim modela podrške proizvodnji, od ukupnih sredstava programa podrške za 2021. godinu, iznos od 14,050.000 KM predviđen je za model ruralnog razvoja, koji za cilj ima sveobuhvatan ekonomski, socijalni i kulturni napredak stanovništva ruralnih područja Federacije BiH. U okviru ovog modela potiču se investicije u izgradnju ili proširenje, odnosno opremanje građevinskih objekata u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje ili prerade poljoprivrednih proizvoda, nabavu visokokvalitetne rasplodne stoke i podizanje višegodišnjih nasada voćnjaka i vinograda.

Iznos od 2,000.000 KM predviđen je za podršku investicijskim projektima u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije koje kreditira Razvojna banka FBiH preko kreditne linije za poljoprivredu. Za model ostalih vrsta podrški predviđen je iznos od 2,920.000 KM. Ova sredstva bit će korištena za sufinanciranje mirovinskog i zdravstvenog osiguranja za nove obrte, financiranje izrade strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja, operativnog programa razvoja zadrugarstva, podršku opremanju laboratorija i veterinarskih organizacija, sufinanciranje osiguranja od šteta u poljoprivredi, podršku organiziranju stručnih skupova, kongresa, simpozija, seminara i sajmova te sufinanciranje izlaganja na sajmovima. Određena su i sredstva za sufinanciranje organiziranja poljoprivrednika, aktivnosti poljoprivrednih zadruga i gospodarskih društava za povezivanje ponude obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i obrta s područja FBiH i otkup njihovih proizvoda u cilju njihove prodaje, prerade ili izvoza, priopćeno je iz Vlade FBiH.

 

Posljednje objavljeno

Iz stoca