Kolovoz 14, 2022

Koliko je dužna Federacija Bosne i Hercegovine

Delegati Doma naroda Parlamenta FBIH na današnjoj sjednici razmatrali su dugovanja Federacije BiH.

- Tijekom četvrtog kvartala 2019. godine po osnovu vanjskog duga ukupno je angažirano 43.474.254,17 KM u više valuta i od više kreditora. U istom kvartalu nije potpisan niti jedan novi ugovor po osnovu vanjskog duga. U posmatranom periodu je, na ime glavnice i kamate, isplaćeno ukupno 146.826.231,40 KM. Od navedenog iznosa, 126.271.249,79 KM ili 85,98 posto odnosilo se na otplatu glavnice, a 20.554.981,61 KM ili 14,02 posto na troškove kamate. U odnosu na planirano servisiranje vanjskog duga (144.901.324,84 KM) realizacija je u četvrtom kvartalu iznosila 101,34 posto - navodi se u informaciji.

Vanjski dug

Dodaje se da vanjski dug na kraju četvrtog kvartala 2019. godine iznosi 4.595.386.588 KM ili 2.628.948.720 USD.

- Nominalni iznos vanjskog duga izražen u domaćoj valuti, manji je od duga u proteklom kvartalu za 71.398.787 KM odnosno za 1,53%. Stanje duga izraženo u USD na kraju 4 kvartala u odnosu na podatak sa kraja III kvartala, veće je za 19.759.515 USD ili 0,76%. Vanjski dug je, u cilju osiguranja sredstava za financiranje većih infrastrukturnih projekata, te za budžetsku podršku, najvećim dijelom, ugovoren sa bilateralnim i multilateralnim financijskim institucijama (Svjetska banka – WB, Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD, Europska investicijska banka – EIB, Međunarodni monetarni fond – MMF i dr.). Preko multilateralnih financijskih institucija realizirano je 3.561.873.972,39 KM ili 77,51% ukupnog vanjskog duga Federacije BiH, dok se preostalih 1.033.512.615,75 KM ili 22,49% odnosi na zaduženje kod bilateralnih kreditora - pojašnjeno je.

Istaknuto je da u 4 kvartalu 2019. godine, održane su četiri aukcije vrijednosnih papira od čega tri aukcije trezorskih obveznica u ukupnom iznosu od 110 milijuna KM i jedna aukcija devetomjesečnih trezorskih zapisa u iznosu od 20 milijuna KM.

Aukcije vrijednosnih papira

- Uzimajući u obzir likvidnost jedinstvenog računa trezora, tijekom 4 kvartala otkazane su četiri aukcije vrijednosnih papira u ukupnom iznosu od 110 milijuna KM. Tri otkazane aukcije su se odnosile na trezorske zapise u ukupnom iznosu od 80  KM a jedna otkazana aukcija na petogodišnje trezorske obveznice u iznosu od 30 miliona KM. Tokom 4 kvartala otplaćene su obveznice u ukupnom iznosu od 90 miliona KM od čega se na petogodišnje trezorske obveznice odnosi 50 milijuna KM, a na trogodišnje obveznice 40 milijuna KM. Dug po osnovu ratnih potraživanja i obveznica emitiranih u cilju izmirenja obaveza po osnovu stare devizne štednje u odnosu na protekli kvartal je nepromjenjeno obzirom da tijekom 4 kvartala nije bilo nikakvih isplata glavnica. Kamata plaćena na vrijednosne papire Federacije BiH u 4 kvartalu 2019. godine iznosila je 6.375.000 KM i cjelokupna se odnosi na kamatu isplaćenu po osnovu ranije emitiranih trezorskih obveznica - navodi se. / Dnevni avaz

Posljednje objavljeno

Iz stoca