Listopad 25, 2021

Država umjesto poslodavaca preuzima obaveze vezane za porodiljno odsustvo?

Pružanje financijske i druge podrške obiteljima koje planiraju rađanje djece pružilo bi sigurnost i potaklo njihovu odluku na rađanje. Taj zaključak objavljen je u Strategiji razvoja Federacije BiH od ove do 2027. godine.

U vrijeme u kojem se zbog nesigurnosti svake vrste mladi bračni parovi teško odlučuju na potomstvo, dok cijele obitelji pakuju kofere i trbuhom za kruhom kreću ka Zapadu, federalne vlasti, govoreći u futuru, vrlo su slatkorječive.

Kako se dalje navodi u Strategiji, koju je prije nekoliko dana usvojila Vlada FBiH, podrška u vidu jednokratnih pomoći za osiguranje realne nadoknade osnovnih troškova za novorođenče, redovnih roditeljskih i dječjih dodataka, te poreznih olakšica na izdvajanja za djecu, olakšala bi podizanje djece i formiranje zdravija obitelji.

Olakšice poslodavcima

"Za ostvarivanje ovih aktivnosti potrebno je i osnivanje fonda za planiranje obitelji i osiguranje optimalne porodiljne naknade za sve porodilje i pri tome ujednačavati porodiljne naknade za zaposlene i nezaposlene majke, uzimajući u obzir različite osnove za ostvarivanje prava na porodiljsku naknadu", navodi se u dokumentu.

To, kako je dalje objašnjeno, podrazumijeva da država preuzme sve obaveze koje su vezane za trudnoću i porodiljno odsustvo koje su trenutno na teretu poslodavaca, davanje olakšica poslodavcima koji imaju uposlene majke s djecom do 16 godina, posebno majke s djecom do 7 godina, definiranje dužine minimalnog obaveznog porodiljnog odsustva, uvođenje fleksibilnosti u radnim odnosima, korištenje odsustva u više navrata, promoviranje mogućnosti korištenja odsustva radi njege djeteta za očeve…

Staž nakon školovanja

Pored toga, navodi se dalje, potrebno je na nivou Federacije BiH donijeti integrirani strateški dokument za mlade, te definirati federalno ministarstvo koje će u svom nazivu sadržavati riječ "i mladi“.

Vrlo optimistično zvuči i konstrukcija da je "neophodno donijeti i garanciju za mlade, kao aktivacijsku shemu u skladu s Garancijom za mlade EU kojom će se osigurati da svi mladi dobiju kvalitetnu ponudu zaposlenja, nastavka školovanja ili pripravničkog staža u roku od 4 mjeseca nakon završetka školovanja".

Posljednje objavljeno

Iz stoca