Listopad 25, 2021

Međunarodni dan civilne zaštite

Danas je Međunarodni dan civilne odbrane i zaštite. Ustanovljen je odlukom Generalne skupštine Međunarodne organizacije civilne odbrane / zaštite 1990. godine, kojom se slavi 1. ožujka kao dan stupanja na snagu Ustava ICDO na taj datum 1972. godine.

Obilježavanje ovog datuma ima za svrhu:

  • skretanja pažnje svjetske javnosti na krucijalnost društvene funkcije civilne zaštite i podizanje javne svijesti o prevenciji opasnosti i pripravnosti za samozaštitu i odgovor na opasnosti i nastanak prirodnih i antropoloških nesreća, kao i
  • davanje zasluga naporima, žrtvama nesreća i uspjesima nacionalnih službi civilne zaštite u odogovoru na nesreće.

Civilna zaštita potiče od svakog građanina u zajednici i društvu, a okrenuta je u svojoj funkciji većinom kolektivnosti. Svijest o nesrećama je vrlo bitna jer nesreće često pogađaju velika naseljena područja uslijed nepoznavanja opasnosti i nespremnosti za samozaštitu i pomoć drugima. Ako svaki pojedinac u društvu nije svjestan opasnosti i posljedica nastanka nesreće onda se mogu očekivati brojne žrtve i dugoročne materijalne posljedice i gubitak vitalnih prirodnih resursa, prenosi BHRT.

Bosna i Hercegovina je članica ove Organizacije od travnja 1994. godine, na osnovu ocjene ove Organizacije da je Civilna zaštita Bosne i Hercegovine tijekom ratnih razaranja ispoštivala humanitarne principe i sve odredbe Ustava ICDO i Humanitarne povelje.

Građani nemaju pravo na neznanje i inertnost u pripremanju za opasnosti i nastanak nesreća, jer globalne klimatske promjene rezultiraju sve učestalijim i razornijim nesrećama, kojih će biti sve više u budućnosti.

Ako građanin npr. ne spriječi nastanak požara ili eksplozije u domaćinstvu, kao i ne pomogne sebi i ostalima kada nastupi nesreća, tada nije moguće očekivati da služba hitne pomoći ili vatrogasci pokriju cijeli grad ograničenim brojem zaposlenih profesionalaca i priteknu u pomoć u kratkom vremenu, a posljedice će tada biti katastrofalne.

Suradnja Civilne zaštite sa nevladinim organizacijama je izuzetno važna, treba biti sadržajnija i snažnija, a u Bosni i Hercegovini već su brojni značajni projekti realizirani upravo u suradnji Civilne zaštite i organizacija nevladinog sektora, pri čemu projekti smanjenja rizika nesreća na lokalnom nivou imaju sve veći primat u sveukupnosti sistemskih zadataka.

Stoga, dobra je prilika da se ponovi poruka cjelokupnoj javnosti u svjetlu Aristotelovog pericipiranja opasnosti i prijetnji:

NAUČITE OČEKIVATI NEOČEKIVANO I PRIPREMAJTE SE STALNO ZA NEIZVJESNU BUDUĆNOST I NOVE OPASNOSTI I NESREĆE!

Posljednje objavljeno

Iz stoca