Siječanj 21, 2022

Za hercegovačku autocestu još 6,2 mil. eura, uskoro se dobiva dodatnih 7,2 km

Mozaik autoceste koja će povezati Mostar s jugom zemlje, odnosno s granicom s Republikom Hrvatskom, dobiva svoje obrise, a intenzivni radovi na nekoliko dionica, kao i pripremne aktivnosti na nekim drugim, pokazuju kako su izvođači, ali i vlasti, odlučni u naumu da što prije dovrše južni dio strateški važnog koridora Vc, piše Večernji list BiH.

U tom kontekstu svakako treba gledati i odluku kojom je Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog ugovora o grantu (koridor Vc 2, poddionica: Buna - Počitelj) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan.

Novi grant

Radi se o grantu Europske unije vrijednom 6,219.140 eura, a sredstva su namijenjena za izgradnju autoceste po međunarodnim standardima, dužine 7,2 km između Bune i Počitelja.

Prijedlog ugovora s osnovama za zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i riznice.

Novac je, kao što je vidljivo, namijenjen i poddionici Buna - Počitelj, a koja je pak dio dionice autoceste na koridoru Vc Mostar jug – Počitelj.

Poddionica je locirana na geološki izuzetno povoljnom, relativno ravnom terenu. Počinje na oko 4 km južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena, tako da ne presijeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj. Trasa uključuje dva nadvožnjaka, jedan podvožnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotimski potok. Kada je riječ o radovima koji su se izvodili na ovoj podionici u razdoblju od listopada do kraja prosinca, najviše aktivnosti bilo je na kolničkoj konstrukciji glavne trase, a osim toga vršeni su radovi na vodozaštiti i radovi na odmorištu Rotimski potok.

Ova poddionica jedna je od onih na kojima su radovi u završnoj fazi. Nešto južnije pak radi se na poddionici autoceste Počitelj – Zvirovići, a koja je od izuzetne važnosti za cijelu Hercegovinu. Dužina ove poddionice iznosi 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a. Sam LOT 1 podijeljen je na dvije sekcije, prva je od početka trase do početka mosta Počitelj, a druga sekcija je od kraja mosta Počitelj do kraja poddionice. LOT 2 je sam most Počitelj koji je jedan od najkompleksnijih projekata na koridoru Vc.

Sjeverno prema Mostaru u tijeku su pripremne aktivnosti na dvjema poddionicama; u tijeku su aktivnosti na provođenju natječajnih procedura za poddionice Kvanj – Buna i Mostar jug – Kvanj, a njihovom izgradnjom Mostar će konačno biti spojen modernom autocestom s graničnim prijelazom Bijača. Još sjevernije najveći izazov tek slijedi. Radi se, naravno, o često spominjanom tunelu Prenj. Federalni ministar prometa i veza Denis Lasić nedavno je za Večernji list kazao kako tehnički najveći i najzahtjevniji projekt na koridoru Vc jest tunel Prenj, koji je deveti najduži tunel u Europi, a sam tunel prati i izgradnja poddionice Mostar sjever – Mostar jug. Prioritet Ministarstva, naglasio je, zajedno s Upravom JP Autoceste FBiH i općenito Vlade FBiH jest izgradnja tunela Prenj te poddionica Mostar sjever – Mostar jug.

Tunel Prenj

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i veza u kolovozu prošle godine donijela odluku kojom je izgradnja dionice autoceste tunel Prenj na koridoru Vc proglašena javnim interesom za FBiH, što znači da se može početi s procesom eksproprijacije.

U kontekstu radova na cjelokupnoj trasi koja prolazi Federacijom cilj je do 2022. zatvoriti financijsku konstrukciju i završiti projektiranje za cijeli koridor Vc kroz FBiH kako bi do 2028. bio završen koridor Vc u potpunosti. Istodobno, vrijedi navesti kako je Vijeće ministara BiH utvrdilo prijedlog ugovora o grantu (koridor Vc 2, poddionica tunel Zenica - Donja Gračanica) između BiH i Europske banke za obnovu i razvoj, koji se odnosi na investicijski grant iz programa Europski zajednički fond za zapadni Balkan, vrijedan 9,222.000 eura. / Večernji list BiH

Posljednje objavljeno

Iz stoca