Siječanj 21, 2022

U Bosni i Hercegovini trenutno živi 1.149 stogodišnjaka

U BiH živi 1.149 osoba koje imaju 100 i više godina, od kojih je 820 žena i 329 muškaraca, potvrđeno je iz Agencije za identifikaciju dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA).

Iz IDDEEA navode da najviše stogodišnjaka, njih 195, živi na području grada Sarajevo, te da je riječ o 131 ženi i 64 muškarca.

Stručnjaci ističu da je duži vijek žena u odnosu na muškarce uobičajena pojava u cijelom svijetu, te da postoji više faktora koji na to utječu.

Prema riječima stručnjaka, i u Europi je razlika pet do šest godina u korist žena, a u nekim zemljama svijeta, poput Japana, ta razlika je i veća.

Prema dostupnim podacima, posljednji popis u BiH pokazao je da je među osobama starosti do 48 godina više muškaraca, međutim, nakon navršene 48. godine po brojnosti prednjače žene.

Što je populacija starija, sve veći je postotak žena u odnosu na muškarce, pa iznad 85 godina starosti dolaze dvije žene na jednog muškarca.

"Kao prvi faktor možemo navesti biološki. Iako su muškarci fizički jači spol, žene su fiziološki otpornije, tako da mnoge bolesti koje napadaju muškarce ranije, žene napadaju znatno kasnije. Samim tim je smrtnost ženske populacije manja u odnosu na smrtnost muškaraca", rekao je za "Nezavisne novine" demograf Aleksandar Majić.

Osim biološke komponente, Majić kaže da su muškarci mnogo skloniji konzumaciji alkohola, duhana, opijata, što je jedan od faktora koji utječu na kraći životni vijek.

"Naravno, u ovaj kontekst možemo dovesti i nasilne smrti, kao što su, recimo, povrede na radu. Znamo da muškarci rade teže fizičke poslove. Osim toga, kada je riječ o ubojstvima i samoubojstvima, na jednu umrlu ženu idu četiri muškarca. I prometne nesreće su četiri puta učestalije kod muškog spola u odnosu na ženski", navodi Majić.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prosječna starost umrlih u BiH u 2019. iznosila je nešto više od 74 godine. Žena koja je umrla 2019. godine u prosjeku je imala oko 77 godina, a muškarac oko 71 i pol godinu.

Posljednje objavljeno

Iz stoca