Siječanj 21, 2022

Petak zadnji dan za kupovinu premije osiguranja ZZO-a HNŽ

Podsjećamo osiguranike Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ koji nisu pribavili Premiju osiguranja za 2021. godinu kako je petak, 26.02.2021. godine, posljednji dan redovite distribucije i produženja ovoga roka neće biti.

Po završetku redovite distribucije, premiju mogu uplatiti: osobe koja se prvi put prijavljuje na zdravstveno osiguranje (u roku od 30 dana od dana prijave osiguranja) a nisu bili prijavljeni u razdoblju redovite distribucije i djeca koja navršavaju 18 godina u tekućoj godini, najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

Osobnog sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite za 2021.godinu oslobođena su djeca do navršene 18. godine života i dragovoljni darivatelji krvi koji su krv darivali deset i više puta s tim da su u prethodnoj godini krv darivali najmanje jednom.

Dragovoljni darivatelji krvi s pedeset i više darivanja trajno su oslobođeni osobnog sudjelovanja plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja.

Cijena premije osiguranja je 20 KM po osiguranoj osobi, a kupovinom iste osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite (popis usluga dostupan na: OVOME LINKU)

Uplata premije osiguranja za 2021. godinu vrši se isključivo kod organizacija za obavljanje platnog prometa (banka,pošta) na depozitni račun ZZO HNŽ broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611).

Premiju osiguranja za 2021. godinu osiguranici mogu evidentirati i putem web stranice Zavoda (https://www.zzo.ba/hr/uplata-premije ) ili na punktovima ZZO-a.

Posljednje objavljeno

Iz stoca