Kolovoz 08, 2022

Mostar: Nova naredba CIK-a za brojanje glasačkih listića

Na današnjoj sjednici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine usvojena je naredba kojom se Glavnom centru za brojanje naređuje da izvrši ponovno brojanje glasačkih listića i utvrdi rezultate izbora s redovnih biračkih mjesta u Gradu Mostaru po političkim subjektima i kandidatima političkih subjekata.

Ponovno brojanje naređeno je za nivo gradske izborne jedinice-199 te za nivo izborne jedinice gradskog područja 2 (Stari Grad)-155 na nekoliko biračkih mjesta.

Kako je istaknuto, ponovno brojanje po toj naredbi će početi danas u Glavnom centru za brojanje u Sarajevu, prema dinamici koju utvrdi direktor Glavnog centra za brojanje.

Naredba će biti objavljena na web stranici Centralne izborne komisije BiH i smatrat će se da je na taj način dostavljena svim sudionicima u izbornom procesu, priopćio je Ured za informiranje CIK-a BiH.

U skladu sa Izbornima zakonom BiH kandidati političkih stranaka, koalicija, listi nezavisnih kandidata i nezavisni kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću za koji se vrši ponovno brojanje, kao i drugi akreditirani posmatrači, mogu biti prisutni tijekom ponovnog brojanja.

Posljednje objavljeno

Iz stoca