Listopad 21, 2021

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se danas, a njegov cilj je da se ukaže na rasprostranjenost ove negativne društvene pojave i promoviraju efikasnije mjere za njeno suzbijanje.

Ovaj dan obilježava se od 9. prosinca 2004. pošto su godinu dana ranije UN usvojile Konvenciju protiv korupcije.

Korupcija uništava povjerenje građana u institucije, ugrožava stabilnost i razvoj društva, potkopava vladavinu zakona i ljudska prava i slobode, te urušava dobro upravljanje i pravičnost, piše BHRT.

Korupcija je jedna od glavnih prijetnji prosperitetnoj budućnosti Bosne i Hercegovine.

Antikoruptivni tim Vlade FBiH naveo je u izvještaju da su pronađene 92 nevjerodostojne diplome u federalnim institucijama i tijelima, federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, javnim poduzećima i ustanovama čiji je osnivač FBiH, te privrednim društvima u većinskom vlasništvu FBiH, priopćeno je iz Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

APIK je u proteklom periodu zatražio od svih tijela za borbu protiv korupcije u BiH, da u suradnji s nadležnim institucijama na svom nivou vlasti, iniciraju proces revizije diploma za sve zaposlene u tijelima uprave, institucijama, zavodima, agencijama, direkcijama, javnim poduzećima i drugim tijelima čiji je osnivač entitet, distrikt, kanton, grad i općina.

Do sada je izvještaj o sprovedenoj reviziji diploma dostavio Antikoruptivni tim Vlade FBiH, a ostala tijela za sprečavanje korupcije su u procesu provjere diploma čije rezultate APIK očekuje u narednom periodu.

Agencija je od početka rada institucije do ove godine obradila oko 700 prijava korupcije, te je veliki postotak njih uputila pravosudnim organima na postupanje, navedeno je u priopćenju povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije.

Posljednje objavljeno

Iz stoca