Siječanj 21, 2022

Prodaja novih stanova u BiH skočila za 43 posto

Broj prodanih stanova u BiH u trećem kvartalu 2020. godine drastično je veći od broja koji je zabilježen prije godinu, u trećem kvartalu 2019.

Naime, prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, brој prodanih novih stanova u trećem kvartalu 2020. godine u odnosu na treći kvartal 2019. godine veći је za 43%. U odnosu na prosječan brој prodanih novih stanova u 2019. godini veći је za 9,7%.

Ovaj podatak se ogleda i kada u obzir uzmemo ukupan broj prodanih kvadrata novih stanova.

Površina prodanih novih stanova u trećem kvartalu 2020. godine u odnosu na treći kvartal 2019. godine veća је za 45,0% i u odnosu na prosječnu površinu prodanih novih stanova u 2019. godini veća je za 11,2%.

Također, cijena kvadrata je neznatno veća u odnosu na isti period 2019. godine.

Prosječna cijena prodanih novih stanova u trećem kvartalu 2020. godine iznosi 1.651 KM. U usporedbi sа prosječnom cijenom prodanih novih stanova u 2019. godini, prosječna cijena je manja za 1,6%, te u odnosu na treći kvartal 2019. godine veća za 1,6%. / Klix.ba

Posljednje objavljeno

Iz stoca