Siječanj 21, 2022

U pripremi plinovoda do Mostara žurni postupak za nekretnine

Županije i općine u Hercegovini i središnjoj Bosni aktivno će sudjelovati u pripremnim radnjama za izgradnju kapitalnoga projekta za Federaciju - plinovoda Južna interkonekcija koji će dovesti ovaj energent iz Hrvatske preko ulazne točke kod Zagvozda te ga distribuirati jednim krakom preko Posušja, Tomislavgrada, Šujice, Kupresa i Bugojna do Novog Travnika, a drugim od Posušja do Mostara.

Javni interes

Pritom treba navesti kako je predviđeno proglašenje javnog interesa za izgradnju plinovoda Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska u svrhu izvlaštenja, nepotpunoga izvlaštenja i privremenoga zauzimanja nekretnina potrebnih za izgradnju, upravljanje i održavanje infrastrukture ovoga plinovoda, a upravo je taj potez dio Zakona o plinovodu Južna interkonekcija koji je utvrdila Vlada Federacije BiH.

Istodobno, nekretnine koje su u vlasništvu Federacije, županije, grada, općine, javnih poduzeća ili javnih ustanova, a koje su potrebne za izgradnju, rad i održavanje projekta Južna interkonekcija BiH i Republika Hrvatska ili osposobljavanje za reverzibilan rad postojećeg transportnog sustava koji je u vlasništvu investitora izvlastit će se, predviđa se u Zakonu, bez naknade i u korist investitora. Urbanistička suglasnost izdavat će se na osnovi stručne ocjene Povjerenstva koje imenuje Parlament Federacije od predstavnika Federalnoga ministarstva prostornog uređenja i po jednog predstavnika županijskih ministarstava nadležnih za poslove prostornog uređenja iz Zapadnohercegovačke, Hercegbosanske, Hercegovačko-neretvanske te Srednjobosanske županije.

Istodobno, predviđeno je i skraćivanje roka za izdavanje urbanističke suglasnosti s 30 na 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, dok je jasno propisana potrebna dokumentacija za izdavanje urbanističke suglasnosti kako bi se smanjio i precizirao broj potrebnih dokumenata te kako bi se izbjegle potrebe za dodatnim dopunjavanjem zahtjeva.

Vlade ovih županija, sukladno navedenom Zakonu, obvezuju se da će provesti potrebne procedure i donijeti odgovarajuće odluke koje su potrebne za osiguranje realiziranja projekta gradnje plinovoda, poduzeti sve potrebne aktivnosti da nadležna tijela jedinica lokalne samouprave sve zahtjeve zaprimljene u postupku rješavanja imovinsko-pravnih poslova rješavaju po žurnom postupku te osigurati nužnu dokumentaciju i informacije, kao i drugu podršku iz svoje nadležnosti.

Novi izvori

Zakonom je propisana nadležnost agencija za vodna područja (kao tijela federalne razine vlasti) za izdavanje vodnih akata, neovisno o kategoriji površinskih voda. Zaštita okoliša osiguravat će se provođenjem postupka procjene utjecaja na okoliš izradom studije o utjecaju na okoliš i plana upravljanja otpadom. Važnost projekta ogleda se u činjenici da će isti osigurati sigurnost opskrbe plinom u BiH i omogućiti nove izvore opskrbe prirodnim plinom u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekt sa sobom nosi i smanjenje emisija štetnih plinova u industriji i kućanstvima, ali otvara i mogućnost za privlačenje novih investicija.

Posljednje objavljeno

Iz stoca