Kolovoz 14, 2022

Elektroprivreda HZHB gradi svoju drugu vjetroelektranu u Poklečanima kod Posušja

Nakon vjetroelektrane Mesihovina, koja je prva vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini, Elektroprivreda HZHB nešto južnije planira graditi jedan sličan objekat. Radi se o planu izgradnje vjetroelektrane Poklečani pored Rakitna, a koja bi svojim položajem iskorištavala veliki potencijal sjevernih vjetrova koji pušu s obližnjih visova Čvrsnice. Projekt izgradnje dio je programa javnih investicija Federacije BiH 2021. - 2023. godine.

Kako Večernji list doznaje od Marije Buntić, rukovoditeljice sektora korporativnih komunikacija Elektroprivrede HZ HB, vjetroelektrana (VE) Poklečani nalazit će se u sjevernom dijelu općine Posušje oko 12 kilometara sjeverozapadno od središta općine, na širem planinskom području planine Štitar sjeveroistočno od Rakitna.

Ovo područje procijenjeno je pogodnim za izgradnju vjetroelektrane na osnovi dosadašnjih mjerenja i analiza.

Temelj za planiranje i pripremu izgradnje vjetroelektrane Poklečani su analize vjetropotencijala koje su nužan preduvjet modeliranju utjecaja svake vjetroelektrane na okoliš i društvo. U tu svrhu JP EP HZ HB instalirao dva mjerna stupa visine 50 metara s kojih se dugi niz godina prikupljaju i obrađuju mjerni podaci.

Kada je riječ o idućim koracima, u ovoj godini bit će postavljen i treći mjerni stup visine 100 metara, čime će se dobiti još potpunija slika vjetropotencijala na lokaciji.

Inače, u 2020. godini provedena je javna nabava za studiju vjetra VE Poklečani, a nakon procedure javnih nabava sklopljen je ugovor s tvrtkom Megajoule Adria d.o.o. iz Zagreba. Ova studija, kako je objašnjeno, definirat će tip i raspored vjetroagregata, dat će procjenu potencijala proizvodnje električne energije VE Poklečani te će služiti kao ulazni parametar nove studije izvodljivosti VE Poklečani kako bi se nastavilo s procedurama ishođenja dozvola.

U toku su pripreme za izradu tehničke dokumentacije za izvedbu svih potrebnih studija i tehničkih dokumenata koji će služiti kao temelj za ishođenje dozvola.

Ukupna vrijednost projekta bit će poznata nakon dovršetka izrade projektne dokumentacije, a konačna jedinična snaga vjetroturbine bit će definirana nakon provedbe javnog nadmetanja za nabavu vjetroturbina i ugovaranja isporuke.

Posljednje objavljeno

Iz stoca