Listopad 23, 2021

Svjetski dan žena na selu: Njihova uloga je važna, ali rijetko priznata

Danas se obilježava Svjetski dan žena na selu, čiji je cilj podići svijest o njihovoj važnoj ulozi, kako za obitelj, tako i za cjelokupnu zajednicu.

Sama ideja pokrenuta je na konferenciji UN-a posvećenoj ženama, održanoj u Pekingu 1995. godine. Tako je dogovoreno da se 15. listopad posveti svim seoskim ženama u svijetu kao i njihovim problemima.

Bosna i Hercegovina se obavezala na provođenje međunarodnih dokumenata koji se bave pitanjima žena na selu, među kojima su Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena u članu 14. i Pekinška deklaracija i Platforma za akciju.

Uloga žena u ruralnim sredinama je od posebne važnosti u proizvodnji hrane, što pokazuje i obilježavanje Svjetskog dana hrane 16. listopada, kao i obilježavanje Dana borbe protiv siromaštva 17. listopada.

Na selu žene rade iste poslove kao i muškarci i dodatno brinu o domaćinstvu i obitelji. Kakve su im mirovine i imaju li ih uopće, jesu li zdravstveno osigurane, jesu li žrtve nasilja u obitelji, imaju li pristup obrazovanju i kreditima, kakav je njihov pravni i ekonomski status, pitanja su o kojima se malo i rijetko govori u javnosti.

Žene u ruralnim sredinama se obično mlade udaju, rade na imanju čiji je vlasnik suprug ili svekar, a postane li im preteško živjeti u toj zajednici, ne mogu učiniti mnogo, jer nemaju ništa. One imaju važnu ulogu u ekonomskom opstanku svoje obitelji i zajednice, međutim, dobijaju malo ili gotovo nimalo priznanja za svoje napore i često im je uskraćen pristup rezultatima njihovog rada ili koristima razvojnog procesa. Iako formalno imaju ista prava, ne uživaju ih uvijek u istoj mjeri sa muškarcima. To je najčešće posljedica tradicije i patrijarhalnih odnosa u seoskim domaćinstvima koje žene stavljaju u podređen položaj. / BHRT

Posljednje objavljeno

Iz stoca