Listopad 20, 2021

Pala dobit banaka u Federaciji, skuplji krediti građanima

Banke u Federaciji BiH u prvoj polovici ove godine ostvarile su pozitivan financijski rezultat, odnosno dobit u iznosu od 105,5 milijuna KM, što je za 76,2 milijuna KM ili 41,9 posto manje u odnosu na isti period 2019. godine, navodi se u novom izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH.

- Posljedice pandemije, koje će se moći sagledati tek u narednom periodu, imale su značajan utjecaj na financijski rezultat bankarskog sektora FBiH sa prvim polugodištem 2020. godine. Iskazana ukupna neto dobit iznosila je 106 milijuna KM (14 banaka), a gubitak je iskazala jedna banka u iznosu od 0,5 milijuna KM - stoji u dokumentu, prenosi "Dnevni avaz".

Moratorij na kredite od 2,8 milijardi KM

U periodu do 30. lipnja, ukupan iznos kredita stanovništva po kojima je odobren moratorij/posebne mjere je 826,6 milijuna KM što je 11,3 posto kreditnog portfolia stanovništva.

Ukupan iznos kreditnih obaveza za pravna lica po kojima je odobren moratorij/posebne mjere je dvije milijarde KM, što je 25,3 posto kreditnog portfolia pravnih lica.

Ukupan iznos kredita sa izvršenim moratorijem je 2,8 milijardi KM ili 18,6 posto ukupnog kreditnog portfolia na dan 30. lipnja.

Rast kamata na kredite stanovništvu

Ukupna prosječna efektivna kamatna stopa (EKS) na sve kredite u FBiH u prvoj polovici godine iznosila 3,59 posto i u odnosu na kraj 2019. godine, kada je bila 3,86 posto, smanjena je za 0,27 postotnih poena.

To znači da nije došlo do rasta kamata, kako se strahovalo da bi se moglo dogoditi zbog krize izazvane koronavirusom. No, posmatrajući samo kredite stanovništvu, došlo je do blagog rasta kamata. Time je zaustavljen višegodišnji trend pada kamata.

Efektivne kamatne stope na ukupne kredite odobrene privredi smanjene su za 0,1 postotni poen (sa 2,81 posto na 2,71 posto), a EKS na ukupne kredite odobrene stanovništvu, u prosjeku, povećane su za 0,11 postotnih poena (sa 6,89 posto na 7 posto).

Smanjena zarada mikrokreditnog sektora

Kada je riječ o mikrokreditnom sektoru u Federaciji BiH, u prvoj polovici ove godine iskazan je pozitivan financijski rezultat (prije oporezivanja) u iznosu od tri milijuna KM, što je manje za 71,7 posto u odnosu na isti period 2019. godine.

Do pada je došlo uslijed značajnog povećanja troškova rezerviranja za kreditne i ostale gubitke i ostalih poslovnih rashoda.

U periodu do 30. lipnja, ukupan iznos mikrokredita po kojima je odobren moratorij/posebne mjere iznosi 121,3 miliona KM, od čega se na fizička lica odnosi 114,4 milijuna KM ili 94,3 posto, a na pravna lica iznos od 6,9 milijuna KM ili 5,7 posto.

Posljednje objavljeno

Iz stoca