Siječanj 21, 2022

Za poljoprivredu, izvoznike, velika i mala poduzeća i obrtnike 500 milijuna KM

Velika poduzeća, poljoprivredno-prehrambeni sektor, izvozno orijentirana poduzeća, obrtnici i samostalne djelatnosti te mikro, mala i srednja poduzeća u Federaciji u vremenu koje je pred nama moći će računati na povoljne kredite koji će biti namijenjeni za očuvanje likvidnosti, postojećeg stupnja zaposlenosti te kreiranje novih radnih mjesta, a iznos jamstava po programu, koje će na teret jamstvenoga fonda odobravati Razvojna banka FBiH, kreće se od 50 do 150 milijuna maraka, piše Večernji list BiH.

Tri ministarstva

Ciljevi ovih kreditno-jamstvenih programa su da, u uvjetima otežanog poslovanja uslijed pandemije, bude osigurana podrška gospodarstvenicima koji imaju problem u pristupu kreditnim sredstvima.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energetike, rudarstva i industrije, Vlada je usvojila dva kreditno-jamstvena programa - za velika poduzeća i za izvoznike, a ukupan iznos raspoloživih sredstava svakog od njih je 100 milijuna maraka. Istodobno, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, usvojen je kreditno-jamstveni program za poljoprivredu i prehrambenu industriju. Ukupan iznos jamstava po ovom programu iznosi 100,000.000 KM. Dva programa iz nadležnosti su Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta: jedan je predviđen za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti, a drugi za mikro, mala i srednja poduzeća.

U kontekstu Programa za obrtnike i ostale samostalne gospodarske djelatnosti, ukupan iznos jamstava iznosi 50,000.000 KM, a pravo za prijavu na program imaju subjekti malog gospodarstva – obrti i ostale samostalne gospodarske djelatnosti, koji dokumentiraju pad ostvarenog prihoda od 20 posto. Pritom su predviđena četiri tipa kredita: krediti za likvidnost, za obrtna sredstva, za investicije te kratkoročni krediti, a u sva četiri slučaja iznos kredita je do 300 tisuća maraka. Jamstva ovoga fonda za svaki pojedinačni kredit iznose 50 posto glavnice kredita. Ovaj program obuhvaća korisnike organizirane u skladu sa Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakonom o turističkoj djelatnosti i ostalim zakonima po kojima se organiziraju samostalne gospodarske djelatnosti u Federaciji BiH.

Kada je riječ o programu za mikro, mala i srednja poduzeća, ukupan iznos jamstava je 150,000.000 KM. U okviru ovog programa krediti iznose do 1,250.000 KM i namijenjeni su za očuvanje likvidnosti, za obrtna sredstva, investicije te za kratkoročne namjene. Jamstva ovoga fonda za svaki pojedinačni kredit također iznose 50 posto glavnice kredita.

Tri vrste poduzeća

Pritom je objašnjeno kako su mikrosubjekti pravne osobe koje zapošljavaju godišnje manje od 10 osoba i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca stanja ne prelazi 400.000 maraka, dok su mali subjekti maloga gospodarstva pravne osobe koje zapošljavaju godišnje manje od 50 osoba i čiji godišnji promet i/ili godišnja bilanca stanja ne prelazi četiri milijuna maraka.

Srednji subjekti su pravne osobe koje zapošljavaju godišnje manje od 250 osoba, čiji godišnji promet ne prelazi 40 milijuna maraka i/ili čija godišnja bilanca stanja ne prelazi 30 milijuna maraka.

Krediti, uz navedena jamstva, svakako će dobro doći za stabilizaciju poslovanja velikog broja poduzeća u Federaciji, zadržavanje radnike, ali i stvaranje preduvjeta za proces oporavka. / Večernji list BiH

Posljednje objavljeno

Iz stoca