Kolovoz 12, 2022

Iz BiH protjerano 60 migranata, 27 vraćeno u matične zemlje a 33 u susjedne

Provodeći pojačane aktivnosti Služba za poslove sa strancima je udaljila 60 stranih državljana u zemlje porijekla ili u zemlju koja ih prihvaća. U Srbiju je vraćeno 29 osoba, Crnu Goru četiri, a njih 14 u zemlje iz kojih su došli, odnosno još 13 njih je dobrovoljno se vratilo.

Na temelju Sporazuma o readmisiji, Služba za poslove sa strancima je sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljila 33 strana državljana. Naime, radi se o strancima koja su bili pod nadzorom u Imigracijskom centru Službe i kojima je izrečena mjera protjerivanja sa teritorije BiH zbog ilegalnog boravka, piše Večernji list BiH.

Operativnim radom u postupku koji je prethodio udaljenju, utvrđeno je da su osobe prije dolaska na teritoriju BiH boravile u Republici u Srbiji i Crnoj Gori, te je 29 osoba vraćeno u Srbiju a četiri u Crnu Goru.

Radi se o 18 državljana Pakistana, pet državljana Bangladeša, pet državljana Avganistana, dva državljana Alžira, jedan državljanin Turske, jedan Iraka i jedan Albanije.

U okviru mjera i aktivnosti suprotstavljanja nezakonitim migracijama, u suradnji Službe za poslove sa strancima i Međunarodne organizacije za migracije, kroz Program potpomognutog dobrovoljnog povratka, sa teritorije Bosne i Hercegovine udaljeno je 14 osoba u njihove zemlje porijekla, od kojih su osam državljani Iraka, četiri državljanina Tunisa i dva Pakistana.

Služba za poslove sa strancima je predmetnim licima izrekla mjeru protjerivanja zbog ilegalnog boravka na teritoriji Bosne i Hercegovine sa zabranom ulaska i boravka u periodu od jedne godine.

Također, Služba za poslove sa strancima je samostalno realizovala dobrovoljni povratak za 13 državljana Turske, koji su nakon provedenih procedura vraćeni u zemlju porijekla.

Služba kontinuirano radi na pronalasku dokaza koji se mogu koristiti u postupku readmisije, kao i na podizanju svijesti migranata o značaju i prednostima dobrovoljnog povratka u njihove zemlje porijekla. / Večernji list BiH

Posljednje objavljeno

Iz stoca