Siječanj 20, 2022

FBiH: Zaposlenik ministarstva bio angažiran u čak 49 radnih tijela

Centri civilnih inicijativa (CCI) upozorili su da Ured za reviziju institucija Federacije BiH već godinama ukazuje na problem isplata naknada za zaposlenike federalnih ministarstava.

Ističu da isplate nisu u skladu s Uredbom Vlade FBiH koja određuje da se naknade isplaćuju samo za rad koji je izvan radnog vremena te da su revizori utvrdili da su dodatne naknade isplaćene iako se radi o redovnim aktivnostima zaposlenika za koji uredno primaju plaće.

CCI tvrde da ministarstva ne postupaju u skladu s Uredbom čak ni kod imenovanja povjerenstava.

Iako je Uredbom jasno definirano da jedna osoba može biti imenovana za predsjedavajućeg ili člana u najviše dva stalna radna tijela, jedan od zaposlenika ministarstava u 2018. godini bio je angažiran u čak 49 radnih tijela te je primio dodatne naknade u vrijednosti od 27.505 KM na godišnjoj razini, naglasili su.

Također, ističu da je kršenje Uredbe nastavljeno u 2019. godini gdje su pojedini zaposlenici bili angažirani u 11 radnih tijela te je za njihov rad u povjerenstvima pored redovnih plaća pojedinačno isplaćeno 30.049 KM.

U izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH već godinama se ponavljaju preporuke za ministarstva kako bi isplate naknada za rad u povjerenstvima i radnim tijelima bile u skladu s Uredbom, međutim ministarstva nastavljaju višegodišnje ponavljanje utvrđenih nepravilnosti, kazali su.

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju federalna ministarstva da isprave nepravilnosti sukladno revizorskim izvještajima i da za angažiranje i rad u povjerenstvima dosljedno primjenjuju Uredbu o načinu osnivanja i utvrđivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih tijela državne službe, priopćeno je iz CCI-a.

Posljednje objavljeno

Iz stoca