Siječanj 18, 2022

Vlada HNŽ: Prihodi manji za 8 mil. KM, Odluka o koncesiji za solarnu elektranu u Stocu

Na sinoć održanoj 126. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Zaključak o usklađivanju rashoda s prihodima i Operativni plan za razdoblje od 1.8. do 31.8.2020. godine.

Vlada je, također, usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine i Izvješće o izvršenju tekuće pričuve za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine. Tijekom rasprave konstatirano je da je zbog novonastalih okolnosti pojavom koronavirusa došlo do značajnog pada prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine i to za 6,74% odnosno 7.928.605,15 KM.

Vlada je razmotrila Informaciju o poduzetim aktivnostima sukladno Zaključku Vlade HNŽ u svezi s pokretanjem postupka kolektivnog pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora s Nezavisnim sindikatom zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.
Budući da se radi o Ugovoru koji definira prava i obveze više tisuća zaposlenika u zdravstvu zaključeno je da se, a prije utvrđivanja konačnog prijedloga, obavi razgovor s menadžmentom i osnivačima zdravstvenih ustanova kako bi se zajednički utvrdio prijedlog koji će Nezavisnom sindikatu zaposlenika Sveučilišne kliničke bolnice Mostar biti dostavljen do 14. rujna 2020. godine.

Nastavljajući aktivnosti na jačanju gospodarskog razvitka HNŽ Vlada je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, donijela Odluku o dodjeli koncesija za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnje, prijenosa i distribuiranja električne energije za elektroenergetski objekt solarne fotonaponske elektrane u općini Stolac.

Vlada je, također, usvojila Odluku o usvajanju Godišnjeg plana za 2020. godinu provedbe Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ 2016.-2020. godina i Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ 2012.-2020. godina. S obzirom na stanje nastalo početkom 2020. godine, uzrokovano pandemijom koronavirusa te uvođenjem ograničavajućih mjera na području HNŽ, evidentno je smanjenje gospodarskih aktivnosti zbog prestanka rada velikog broja gospodarskih subjekata. Shodno tome, neki od nositelja programiranja razvitka malog gospodarstva s područja HNŽ, imaju značajno umanjenu prihodovnu stranu, zbog čega su morali reducirati svoje planove razvitka.

S ciljem potpore gospodarstvu koje zbog pandemije koronavirusa trpi ogromne posljedice, Vlada je, na prijedlog Ministarstva gospodarstva, usvojila Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva gospodarstva s pozicije ''Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima'' u iznosu od 1.000.000,00 KM. Ministarstvo gospodarstva će raspisati Javni poziv s kriterijima raspodjele za odabir korisnika ovih sredstava, a bit će objavljen u dnevnim tiskovinama, te službenim stranicama Ministarstva i Vlade HNŽ.

Vlada je usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđenih Proračunom HNŽ za 2020. godinu s pozicije „Namjenska sredstva vodnih naknada“ za 2020. za novoplanirane projekte u ukupnom iznosu od 3.603.993,18 KM.

Vlada je, također, usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Izvješće o radu i Financijsko izvješće Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba“ Stolac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine koje je prethodno usvojilo Upravno vijeće Ustanove. Nikica Markić, ravnatelj Ustanove zahvalio je resornom Ministarstvu i Vladi na snažnoj potpori, istaknuvši kako je Ustanova u prvoj polovici 2020. godine pružila smještaj za 150 korisnika. Također je naglasio kako je svim korisnicima smještenim u Ustanovi osigurana cjelodnevna zdravstvena skrb, te redoviti pregledi psihijatra, neuropsihijatra i liječnika opće prakse.

Vlada je, također, donijela Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći s pozicije Ministarstva za pitanja branitelja za pokrivanje troškova liječenja u iznosu od 1250,00 KM.

Posljednje objavljeno

Iz stoca