Siječanj 21, 2022

Uskoro objavljivanje tendera za dionicu Mostar jug – tunel Kvanj

Na službenoj stranici Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) objavljen je početak tenderske procedure za nastavak radova na Koridoru 5C. Treći dio tenderske procedure podrazumijeva dio autoputa Mostar jug – tunel Kvanj dužine 9,2 kilometra.

Krajem rujna

Za izgradnju Koridora 5C koji vodi prema moru EBRD, Europska investiciona banka (EIB) te JP „Autoceste Federacije BiH“ osigurali su 235 milijuna eura, odnosno oko 470 milijuna KM, koliko iznosi procijenjena vrijednost ovog projekta.

Za dionicu Mostar jug – Tunel Kvanj EBRD je izdvojio 120 milijuna KM, odnosno 60 milijuna eura. Ovo je potvrdio i direktor „Autocesta FBiH“ Adnan Terzić.

Realizacijom ovog projekta značajno će se skratiti put građana Bosne i Hercegovine prema moru.

Osim toga, njegova izgradnja uveliko će doprinijeti i poboljšanju ekonomske situacije u južnom dijelu naše države.

Kako je kazao Terzić, u narednih 45 dana će biti raspisan cjelokupan tender.

Pravila o nabavi

Kako je pojašnjeno na EBRD-ovoj stranici, tražit će se kompanija koja će biti izvođač radova, kao i firma koja će pružati konsultantske usluge tijekom realizacije ovog vrlo značajnog projekta.

EBRD naglašava da će eventualni ugovori biti podložni njihovim pravilima o nabavi. Naravno, za učešće će se moći prijaviti firme iz bilo koje zemlje, osim ako u dokumentima nije drugačije određeno.

Danas potpisivanje ugovora za dionicu Tarčin – Konjic

Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji autoceste na dionici Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 1, Tarčin – ulaz u tunel Ivan, u sjedištu JP “Autocesta FBiH” u Mostaru.

Ugovor će potpisati Adnan Terzić, direktor JP “Autoceste FBiH”, Hamed Ramić, direktor “Euro-Asfalt d.o.o.”, u ime konzorcija izvođača radova “Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo” i “Granit AD Skopje”, te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka u ime JP „Autoceste FBiH“ i Almedin Husomanović u svojstvu svjedoka u ime konzorcija izvođača.

Vrijednost ugovora za izgradnju ove poddionice je 77.903.313,84 eura, a sredstva su osigurana putem EIB-a i bespovratnim grant sredstvima od WBIF (sredstva EU) u iznosu od 11,7 milijuna eura.

Posljednje objavljeno

Iz stoca