Siječanj 17, 2022

SIDNIKATI PORUČILI: Ispunite sedam uvjeta ili nema nastave

Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine poslao je zahtjev da se ispoštuje niz mjera ili u suprotnom neće biti nastave u Sarajevu. Kako su rekli iz Sindikata, resorna ministarstva imaju sedam dana da ispoštuju rok, do 1. rujna kada bi učenici trebali krenuti u škole.

A mjere koje Sindikat traži da se ispoštuju su:

1. Sve epidemiološke mjere moraju biti jasno i precizno objavljene svima do 1.9., odnosno u punom kapacitetu i primjenjivane u prva dva tjedna, u skladu sa preporukama, smjernicama i naredbama nadležnih tijela. Ministarstvo do 1.9. mora izvršiti nadzor i utvrditi da li je u svakoj školi urađeno ono što je propisano.

2. Ministarstvo mora definirati, odnosno izmjeniti i dopuniti pravni okvir za organizaciju rada odgojno-obrazovnih ustanova, uz naglasak na radno-pravni status radnika, a u skladu sa novonastalom situacijom uzrokovanom pandemijom. Direktori škola moraju zaštititi radno-pravni status radnika iz rizičnih skupina i onih koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe iz navedenih skupina. Ministarstvo mora izvršiti nadzor nad primjenom ove aktivnosti u svim školama.

3. Ministarstvo i/ili osnovne škole moraju nabaviti dovoljne količine higijenskih i zaštitnih sredstava i materijala nužnih za očuvanje zdravlja radnika.

4. Ministarstvo i/ili Prosvjetno-pedagoški zavod moraju uraditi posebne i jasne preporuke i uputstva nastavnicima koji će sadržavati preporuke za organizaciju nastave, prilagođavanje i reduciranje nastavnih sadržaja, modele i oblike realizacije nastave, uz poseban naglasak na učenike s teškoćama.

5. Ministarstvo i/ili Prosvjetno-pedagoški zavod moraju uraditi stručno uputstvo kojim će se precizirati plan rada škole u prva dva tjedna, a isti podrazumijeva plan rada tijela i svih radnika škole, uputstva o postupanju roditelja učenika, precizna uputstva za postupanje svakog radnika i način informiranja nadležnih tijela u slučajevima pojave simptoma bolesti i zaraze, kao i utvrđivanje mjera prema onima koji ne poštuju preporuke, smjernice, naredbe i uputstva nadležnih tijela.

6. Ministarstvo i osnovne škole moraju nastavnicima osigurati sve nužne uvjete za realizaciju online nastave, bez obzira hoće li nastavnik online nastavu realizirati iz škole ili iz svoje kuće.

7. Ministarstvo mora osnovnim školama poslati jasno uputstvo da svi radnici, a ne samo nastavnici koji su iz rizičnih skupina i koji u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe iz tih skupina, a koji imaju uvjete za rad od kuće, trebaju raditi od kuće.

Podsjećamo, školska godina u svim županijama u Federaciji Bosne i Hercegovine počet će početkom rujna - prvog ili sedmog. Nastava će se odvijati u skladu sa preporukama epidemiologa i aktuelnom situacijom, i uglavnom po mješovitom modelu - klasične i online nastave.

Posljednje objavljeno

Iz stoca